Gözyaşı Geceleri Tövbekâr Osmaniye'de İlgi Gördü

Süt içerek sonbaharda zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirin!

Ödevler eksik yapılıyor ve unutuluyorsa dikkat!

Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi “Eğitim” vurgusu ile açıldı

Milli Piyango 29 Ekim Çekiliş Sonucu - MPİ 29 Ekim Sıralı Tam Liste

Milli Piyango 29 Ekim Sonucu, Milli Piyango İdaresi 29 Ekim 2012 Çekiliş Sonuçları, MP 29 Ekim Sonucu, MPİ Sonuçları, MPİ 29 Ekim Çekiliş Listesi. Milli Piyango İdaresi Tarafından her ayın 9-19 ve 29'da çekilişi düzenlenen şans oyununda 29 Ekim Cumhuriyet bayramına özel çekiliş sonucu talihli kim olacak? MP 29 ekim çeiliş sonucu şanslı kim olacak? MP 29 Ekim 2012 Çekilişi Bayburt'da gerçekleştirilecektir...


EKONOMİ 29 Ekim 2012 Pazartesi - 21:43Milli Piyango 29 Ekim Sonucu, Milli Piyango 29 Ekim 2012 Çekiliş Sonuçları, MP 29 Ekim Sonucu, MPİ Sonuçları, MPİ 29 Ekim Çekiliş Listesi. Milli Piyango İdaresi Tarafından her ayın
9-19 ve 29'da çekilişi düzenlenen şans oyununda 29 Ekim Cumhuriyet bayramına özel çekiliş sonucu talihli kim olacak? MP 29 ekim çeiliş sonucu şanslı kim olacak? MP 29 Ekim 2012 Çekilişi Bayburt'da gerçekleştirilecektir.

MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÇEKİLİŞ LİSTESİ

3,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar
377360 
30,000 TL ikramiye kazanan numaralar
465789 
1,000 TL ikramiye kazanan numaralar
052623   088219   144833   221746   331211   489376   511608   631058   667188   671539 
500 TL ikramiye kazanan numaralar
001323   005476   005872   010172   011120   017411   019349   019878   020726   039872   045505   046808   052092   053795   069918   078432   082631   083346   096072   097110   101478   105774   110804   111948   113586   113643   119748   124433   124563   130601   134099   138744   141952   143636   145262   147869   158780   161901   168277   169101   179275   194125   198040   201412   205512   221142   222817   224886   228695   230824   239837   240914   247181   255120   255823   258222   275591   279273   279490   282634   285421   289315   292613   296048   296279   296359   302328   302353   302527   315569   325720   332068   333891   333960   335274   342029   353392   355015   369806   370702   381055   383104   383537   391482   395508   403412   407392   423753   427950   431953   432070   434052   438527   441365   450436   452779   453698   459712   462759   466270   471221   473995   475115   476120   481190   486924   491732   492904   493019   493955   507075   510996   512516   514868   516073   529482   535148   538112   540043   544669   547793   573212   576827   578671   583103   583502   591545   595610   605291   612994   616096   617675   629491   632889   633209   635081   635733   637597   648446   651585   658748   660427   671297   672264   676438   677211   680500   683412   684197   688146 
300 TL ikramiye kazanan numaralar
002953   003064   003530   003562   004621   005909   009420   013938   019154   022977   023459   027463   029048   031342   032091   035469   038365   041156   042050   044767   045944   046775   056118   060945   062990   070436   070870   073701   074493   075872   076669   079087   079496   080993   086200   090226   094883   103165   111823   116180   116218   118369   118973   121791   122852   124448   136726   144172   144363   148087   151173   152291   156795   160222   161622   178014   180034   183123   191082   191891   191923   194199   200712   202318   209588   217326   219115   222143   223429   224008   224622   226856   227027   240041   243252   246433   249942   253958   257985   262120   262925   265215   266121   267413   272569   272851   275025   275556   279546   282035   290243   290997   292339   294799   296292   298384   309101   311227   313487   314401   314913   316625   324936   332426   332572   332594   333305   336525   340078   340300   344627   346934   347565   352626   353250   359793   366296   371051   376267   382168   390384   392743   394255   394435   395603   395733   398827   399817   412511   417397   423122   426159   429565   430789   430866   437105   441533   449961   452951   454315   465046   465883   467772   481261   487141   488026   491670   499999   500151   501531   506756   508091   508749   511309   515745   520356   525738   529138   530288   534720   537596   541767   548770   560633   561980   562268   564219   569041   569678   579349   581632   585401   586008   586338   591147   598109   599492   599841   600260   614411   626582   628820   632886   643913   646514   646830   649735   651504   655204   662701   664530   665126   665514   670647   673431   678174   683582   691628   692557   693613 
Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar
01262   06908   12981   15510   19310   20461   21405   22871   25644   26712   30020   48401   55921   71153   72189   72624   75776   76434   77911   80592   82250   85188   87668   91694   92922 
Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
0023   0048   0610   0618   0723   1001   3554   3717   4096   4110   5327   5622   6605   6723   7187   8322   8453   8664   8773   9114 
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
030   094   192   413   562   791   816   829   915   931 
Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
16   37   38   41   50   77   79   81 
Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan numaralar
4   5 
3,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
077360   177360   277360   307360   317360   327360   337360   347360   357360   367360   370360   371360   372360   373360   374360   375360   376360   377060   377160   377260   377300   377310   377320   377330   377340   377350   377361   377362   377363   377364   377365   377366   377367   377368   377369   377370   377380   377390   377460   377560   377660   377760   377860   377960   378360   379360   387360   397360   477360   577360   677360   


Milli Piyango Alırken Dikkat!

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir.

Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır.

Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon  TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

Milli Piyango 29 Ekim Çekiliş Sonucu bu akşam 21:00 - 22:00 saatleri arasında sitemizde yayımlanacaktır.
comments powered by Disqus