Gözyaşı Geceleri Tövbekâr Osmaniye'de İlgi Gördü

Süt içerek sonbaharda zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirin!

Ödevler eksik yapılıyor ve unutuluyorsa dikkat!

Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi “Eğitim” vurgusu ile açıldı

Milli Piyango 31.12.2013 Sonuçları 31 Aralık Milli Piyango bileti sorgulak için tıkla

Milli Piyango 31.12.2013 Sonuçları 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama butonu! Milli Piyango sonucu. Milli Piyango sonuçları. Milli Piyango çekiliş sonucu. Milli Piyango 31 Aralık 2013 özel Yılbaşı çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango çekiliş sonucu bu akşma belli olacak. Milli Piyango 31.12.2013 Yılbaşı özel çekilişi bület sorgulama butonu ve tam listeye sitemizden online olarak ulaşabilirsiniz.


EKONOMİ 06 Ocak 2014 Pazartesi - 08:59Milli Piyango 31.12.2013 Sonuçları 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama butonu! Milli Piyango sonucu. Milli Piyango sonuçları. Milli Piyango çekiliş sonucu. Milli Piyango 31 Aralık 2013 özel Yılbaşı çekilişi bu akşam yapılacak.  Milli Piyango çekiliş sonucu bu akşma belli olacak. Milli Piyango 31.12.2013 Yılbaşı özel çekilişi bület sorgulama butonu ve tam listeye sitemizden online olarak ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2013 Yılbaşı çekilişi ANKARAD'da yapılacak.

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kurnca ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çe sekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare vatış merkezleri yetkilidir. 

31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama butonu için TIKLA 
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet ede
n ikramiyeleri ödemek zorundadır.Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Mtabüdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine i olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya metılmışydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yır veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama butonu için TIKLA
comments powered by Disqus