Gözyaşı Geceleri Tövbekâr Osmaniye'de İlgi Gördü

Süt içerek sonbaharda zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirin!

Ödevler eksik yapılıyor ve unutuluyorsa dikkat!

Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi “Eğitim” vurgusu ile açıldı

Milli Piyango-Milli Piyango 29 Eylül 2012 Çekiliş Sonucu Sıralı TAM LİSTE

MP 29 Eylül sonucu,mpi 29 eylül sonuçları,milli piyango idaresi 29 eylül çekiliş listesi. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9-19 ve 29 çekiliş düzenlenen şans oyununda bu haftanın talihlisi kim olacak? mpi 29 eylül çekilişi ADIYAMAN-Gölbaşı ilçesinde Noter huzurunda çekilecektir. MPİ 29 Eylül çekiliş sonucu bu akşam çekilir çekilmez e-haberajansi sitemizde yayımlanacaktır.


EKONOMİ 29 Eylül 2012 Cumartesi - 21:48MP 29 Eylül sonucu,mpi 29 eylül sonuçları,milli piyango idaresi 29 eylül çekiliş listesi. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9-19 ve 29 çekiliş düzenlenen şans oyununda bu haftanın talihlisi kim olacak? mpi 29 eylül çekilişi ADIYAMAN-Gölbaşı ilçesinde Noter huzurunda çekilecektir. MPİ 29 Eylül çekiliş sonucu bu akşam çekilir çekilmez e-haberajansi sitemizde yayımlanacaktır. işte sonuç listesi:

MİLLİ PİYANGO EKİM AYI ÇEKİLİŞ YERLERİ

09 Ekim 2012 Ünye/ORDU
19 Ekim 2012 Şarkışla/SİVAS
29 Ekim 2012 Bayburt

Milli piyango İdaresi 29 Eylül 2012 Sonuçları

2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar
033990 


20,000 TL ikramiye kazanan numaralar
101843 


1,000 TL ikramiye kazanan numaralar
104376   243109   319837   358508   527306 


250 TL ikramiye kazanan numaralar

001130   002661   002753   007297   009073   010081   012928   022676   022829   025080   026354   032289   035546   037950   046441   053924   057608   060805   062339   066227   076790   077015   078908   079025   079890   080755   086171   094961   099048   101714   108935   110192   112884   116809   117117   117311   119349   122512   122980   123742   124169   129359   137209   146860   147566   151719   157415   162298   162881   163711   183951   186400   187116   195604   197316   201837   202438   202868   215487   216604   216707   223073   223232   223425   230510   237634   238818   239274   252300   252826   254058   256296   257120   260317   275146   276150   279485   280437   283393   289086   289739   290211   292022   300052   301051   305527   309335   314901   321074   321737   322710   328550   332842   346610   350594   354119   354247   359523   366187   371456   380652   385188   391474   394217   396105   402702   404238   406872   415015   415213   421104   427809   434481   435654   442149   444653   450342   451340   453128   461917   472927   473339   485767   492972   493599   498651   500121   500522   501600   510079   518982   519817   520419   522797   524322   526593   538127   540533   541325   541634   544743   546042   547353   552912   557528   571312   590420   593090   595974   596848 


150 TL ikramiye kazanan numaralar

002073   004162   004568   005622   009810   013981   017233   018818   019786   022382   025920   028576   030804   030916   036148   042962   044877   050071   050444   051363   055201   065233   067870   075249   079715   079793   083432   085262   086483   094270   096561   098670   104933   106404   109286   111398   112112   117084   118792   121127   124101   126340   126891   129182   133870   137432   138033   139139   142383   143217   148088   150286   155442   155729   155778   159547   163712   165682   167441   169125   172139   175063   176862   178130   183578   184212   188278   193629   194111   195146   196540   197266   200009   202630   208505   211339   217722   220097   221737   222624   222942   224116   224492   224584   233877   235219   237980   242568   243099   243555   244391   250490   250516   250709   253454   255021   257352   259173   262284   262812   264860   265199   269977   272441   277188   280580   282716   283296   289138   302890   303492   308266   311455   312256   312889   314534   315371   316100   319384   320069   320923   322128   324044   326310   327050   332606   345027   345818   348909   351164   351255   355504   360832   378914   380691   382370   383514   383743   386834   394271   394712   398681   402216   402771   403111   405607   405827   407744   411049   413321   416755   419800   429201   447831   453712   455278   462278   463071   463090   467142   469975   472092   473780   477437   482721   485027   495636   497731   500733   502250   504001   506062   508102   511957   512533   519559   525557   528786   529141   529424   531811   534162   541335   544451   544839   546215   551931   552444   561386   563045   565883   566211   571744   572072   572869   575234   581346   584166   585472   596162 


Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

06168   13777   20768   35880   37802   50213   54719   55428   60483   67025   67993   74754   85162   89056   96221 


Son 4 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
0765   1010   1692   1808   3321   3508   4750   6336   6847   6945   7619   9672 


Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

020   171   210   222   274   658   686   803   846   995 


Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar

00   04   12   16   17   40   42   53   80


Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar
3   9 


2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
003990   013990   023990   030990   031990   032990   033090   033190   033290   033390   033490   033590   033690   033790   033890   033900   033910   033920   033930   033940   033950   033960   033970   033980   033991   033992   033993   033994   033995   033996   033997   033998   033999   034990   035990   036990   037990   038990   039990   043990   053990   063990   073990   083990   093990   133990   233990   333990   433990   533990   

MİLLİ PİYANGO İDARESİ DUYURUSU

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir.

Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır.

Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon  TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

(e-ha) T.Çetin
comments powered by Disqus