Türkiye Migren Raporu Açıklandı

Total Views : 437
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Türkiye Migren Raporu açıklandı, Migrenin Türkiye'ye ekonomik yükü 27,9 milyar lira.

Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından, Lilly'nin desteğiyle hazırlanan Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Rapor, hayatı dolu dolu yaşamayı engelleyen ciddi bir nörolojik hastalık olan migrenin, hastaların yaşam kalitlerini ciddi oranda olumsuz etkilerken, sebep olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetlerle Türkiye'ye sosyoekonomik açıdan önemli bir yük oluşturduğunu da ortaya koyuyor. Migren hastalığının Türkiye'deki toplam ekonomik yükü 27,9 milyar TL olarak hesaplanıyor. 

Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından, Lilly'nin desteğiyle hazırlanan Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Sıklığı ve şiddetiyle yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkileyen bir baş ağrısı tipi olan migren, hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilerken,  ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Hekim, hasta, hasta yakını ve toplum perspektifinden migrene ilişkin genel durum, farkındalık düzeyi ve güncel ihtiyaçları ortaya koyan Türkiye Migren Raporu, migrenin ekonomik yükünü de gözler önüne seriyor. Hastalık farkındalığı araştırması ve migren hastalık maliyet çalışması olmak üzere iki bölümden oluşan Türkiye Migren Raporu, toplumda migren ve migren tedavisine yönelik farkındalık düzeyini artırma ve migrenin ekonomik yükünü ortaya koyma hedefiyle hazırlandı. 

“Migren, üretkenlik dönemindeki nüfusta en fazla engelliliğe yol açan hastalık”

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, şu görüşleri paylaştı: “Migren bir baş ağrısı tipi olmakla birlikte, baş ağrısından öte belirtiler ve eşlik eden yansımalarıyla özellikle üretkenlik döneminde olan 50 yaş altı toplumda 369 kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor. Ülkemizde migren sıklığına ilişkin güvenilir çalışmalar bulunmakla birlikte, migrenin sosyoekonomik yükü konusunda daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Küresel Migren ve Ağrı Derneği olarak, migren ve ağrı konusunda farkındalık odaklı çalışmalarımıza önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız Türkiye Migren Raporu ile ülkemizde migren algısına, tanısına ve rasyonel tedavisine ait güncel durumu paylaşmanın yanı sıra migrenin ekonomik yükünü de net rakamlarla ortaya koymayı hedefledik.” 

Toplumun yüzde 83'ü migren ile genel baş ağrısı farkını bilmiyor

Türkiye'de migren farkındalığına ilişkin bilgiler veren Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, şunları dile getirdi: “Raporda yer alan hastalık farkındalığı araştırmasına katılanlara göre, Türkiye genelinde migren hastalığının bilinirliği yüzde 25 düzeyinde. Migren tedavisine yönelik bilinirlik oranı ise yüzde 14 olarak ölçülüyor. Genel baş ağrısı ile migren arasında fark toplumun yüzde 83'ü tarafından bilinmezken, toplumun 'i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni ilk sırada belirtiyor. Hastaların neredeyse