Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer Eğitimde Reform Yapabilecek mi?

Total Views : 2,169
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

2018 Yılında Yazılım Uyumlu Elipsin Alan Formülünün Müfredattan Çıkartılması Orta Eğitim ve Öğretimi Nasıl Etkileyecek?

2018 Yılında Yazılım Uyumlu Elipsin Alan Formülünün Müfredattan Çıkartılması Orta Eğitim ve Öğretimi Nasıl Etkileyecek? 

Orta Eğitim ve Öğretimde Elipsin Alan Formülünün Önemi Nedir? 

e-Haber Ajansı (e-ha) : Sayın Kerim Sarılar! Dünya tarihinde milli ilmi keşifleri olarak uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığını uyarıyor ve matematik müfredatının yazılım çağına uygun hale getirilmesini istiyorsunuz? Sizce orta öğretim matematik müfredatı yazılım çağına uygun hale getirilecek mi? 

Bilim İnsanı Kerim Sarılar: Bu konuda 27.05.2020 tarih ve 16 sayılı yazımızla şimdi istifa etmiş olan o dönem Bakanımız Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’U uyarmış ve; “2018 yılında milli ilmi keşiflerimizin okutulma gerekçesi olan yazılım uyumlu elipsin alan formülünün müfredattan çıkartılmasının eğitim sistemini bilgi yazılım çağının dışına ittiğini ve eğitimde çöküntünün başladığını” belirtmiştim. 

Lakin şimdi istifa etmiş olan o dönemki Bakanımız Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK yazımızı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına havale etmiş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Profesör Dr. Burhanettin Dönmez ise Bakan adına bana yazdığı yazıda yazımızın incelendiğini ve; “Matematik Öğretmenleri, alan uzmanları, akademisyenler ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından alınan görüşler ile literatür taraması doğrultusunda güncellenen orta öğretim matematik dersi öğretim programına yönelik hata ve eksiklikler olduğuna dair kayda değer geri bildirim bulunmadığı” tarafıma bildirmiştir. Ancak bana göre bu açıklama bilimsel bir açıklama değildir. 

e-Haber Ajansı (e-ha): Peki bu açıklamanın bilimsel olmadığını neden düşünüyorsunuz? 

Bilim İnsanı Kerim Sarılar: Belirttikleri sadece Matematik Öğretmenleri, alan uzmanları, akademisyenler ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları olduğu ifade edilmektedir. Lakin ben bunların yazılımla alakası olduğunu düşünmüyorum. Zira yazılım uyumlu elipsin alan formülünün matematiğe nasıl uyarlandığını ve ne gibi bağıntıları ortaya çıkardığını bilselerdi elbette eksiklikleri giderici görüşleri olurdu. Ancak bu matematikçilerin orta öğretim müfredatından elipsin alan formülünün çıkarılmasının örneğin orta öğretimde fizik dersini de olumsuz etkileyeceğini bilmeleri gerekirdi. 

e-Haber Ajansı (e-ha): Peki sizce yazılım uyumlu elipsin alan formülü matematikte hangi alanları kapsıyor? 

Bilim İnsanı Kerim Sarılar: Bahsettiğimiz aralarında bağıntı olan alanlar çember, sarılar dönencesi, elips, her çeşit üçgeni (dik üçgen dahil) kapsayan ve ülkemizi yazılım çağına taşıyacak, ülkemizi orta eğitimde gelişmiş dünya ülkelerinin önüne geçirecek, anlama kabiliyetini artıracak yazılım çağına uygun bir müfredat önermiştim. Müfredatın içinde ilköğretime de hitap eden basit kısımlar var. 

e-Haber Ajansı (e-ha) : Peki şimdi bakan değişti. Yeni Bakanımız Sayın Profesör Dr. Mahmut Özer sizce eğitimde bahsettiğiniz yazılım çağına uygun reformları yapabilecek mi? 

Bilim İnsanı Kerim Sarılar: "Allah’tan umut kesilmez. Dileriz ki Yeni Bakanımız Sayın Profesör Dr. Mahmut Özer konuyu anlar, araştırma emri verir ve değerlendirir. Ancak reform MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında yapılmalı. Bu kurula matematikle ilgili yazılım mühendisleri dâhil edilmeli. Ancak yazılım uyumlu elipsin alan formülünü müfredattan çıkarılmasını görmezden gelen alan uzmanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını merak ediyorum. Zira ülkemizin en iyi üniversiteleri içinde elipsin alan formülünün de yer aldığı milli ilmi keşiflerimizin orta öğretimde okutulmasını onaylamışlardı. 

O itibarla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sesleniyorum; 

1. "Matematik müfredatı güncellenirken görevlendirdiğiniz alan uzmanlarının ve akademisyenlerin hangi üniversitelerden olduğunu açıklar mısınız?" 

Zira yazılım uyumlu elipsin alan formülünü müfredattan çıkarılmasını sağlayan ülkemizi yazılım çağının dışına iten bu alan uzmanları hangi üniversitelerdendir? 

2. "Matematik müfredatı güncellenirken  konuyla ilgili görüş aldığınızı belirttiğiniz sivil toplum kuruluşlarını açıklar mısınız?" 

Zira yazılım uyumlu elipsin alan formülünü müfredattan çıkarılması ile ülkemizi yazılım çağının dışına iten konuyla ilgili görüş aldığınızı belirttiğiniz sivil toplum kuruluşları hangileridir?"

e-ha