TBMM Planı ve Bütçe Komisyonu ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin, ilk kez 'performans esaslı program bütçe' esaslarına göre hazırlandığını belirterek, bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Çelebi, bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası ise 3'üncü bütçe olduğunu belirtti. Bütçenin bu yıl ilk kez Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan 'Performans Esaslı Program Bütçe' sistemine göre hazırlandığını vurgulayan Çelebi, şunları söyledi:

“Bu sisteme göre 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödeneklerin 68 programı arasında dağıtıldığını kaydetti. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi inşallah bu yıl program bütçe sistemine göre uygulamaya konulacak. Çok önemli bir reform niteliği taşıyan program bütçe ile mali saydamlık ve hesap verebilirliğin daha da artırılması ve güçlendirilmesi hedeflendi. Toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesini amaçladık. Böylelikle kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayacağız. Yüce Meclisimizin bütçe hakkını da, vatandaşlarımız adına daha etkin kullanmasına hizmet edeceğiz. Modern bütçeleme yaklaşımları esas alınarak oluşturulan bu kanun ile ayrıca bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir yapıya kavuşturulmasına imkan sağladık. ”

Bütçe giderlerinin 1 trilyon 346,1 milyar lira olduğunu anımsatan TBMM Planı ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çelebi, 2021 yılında bütçeden en fazla payın eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrıldığını söyledi. Çelebi, “2020 yılı bütçesinde, sağlık yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakam 2021 yılı bütçesinde 20,2 milyar liraya yükseldi. Bütçeden yerel yönetimlere ayrılan kaynak 114 milyar lira olurken, tarıma ise 42,4 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. Biz bütçede 2021 yılı Nisan olarak; Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek, iç ve dış dengeyi yeniden sağlamak, mali disipline uygulamasında devam etmek, kamu kaynak kullanımında temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz. ” diye konuştu.

e-Haber Ajansı (e-ha)    Yılmaz Efe-Muhammed Yılmaz