T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Sarılar Teoremlerini "İlim Edebiyat Eseri" olarak kayıt ve tescil yapmıştır.
Matematik ve Geometride Sarılar Çevirgeni, Sarılar Dönengesi ve Sarılar Üç Üçgen Sistemi Sarılar Teoremlerini 12.08.2022 tarihinde 2022/7088 numara ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce “İLİM EDEBİYAT ESERİ” olarak Kayıt- Tescil yapılmış olup Asıl Eser Sahibi olarak Türk Matematikçi Sayın Kerim SARILAR’A İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİNE İLİŞKİN KAYIT TESCİL BELGESİ VERİLMİŞTİR”
Görüşlerine başvurduğumuz Türk Matematikçi Kerim SARILAR;
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Madde 2 nin 1. Fıkrası gereğince “Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler” İlim ve edebiyat eserleri olarak FSEK koruması altındadır. Sarılar dönengesi eserimiz bir elips değildir. Bir Çember de değildir.
Elips (Yatay ve Dikey Elips 1) ve ait olduğu asal çember arasında "alan oranı = yükseklik oranı" eşitliği başlığı altında; Üçgenin Sin(A1), Sin (B1) ve Sin(C1) açılarını bulunmasını da içeren ifadeler ve yine "Yay oranı = Yükseklik Oranı = Alan oranı" eşitliğinde (Yatay ve Dikey Elips 2) Sarılar Dönengesinin çevre uzunluğunu veren ifadelere ait “Teoremler” üniversitelerce doğrulanmıştır.
Eser sahibinin hususiyetlerini taşıyan “Teoremlerim” Türkçe dilinde anlatım, ifade ediliş ve Sarılar dönengesinin bir elips ve bir çember olmayıp farklı bir dönenge olarak ortaya çıkması bakımından özgün bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim Üniversitelerin Fizik, İnşaat ve Gemi İnşa Bölümlerinin olumlu raporları bu özgünlüğü pekiştirmiştir. Ve sonraki aşamada “Teoremlerim” dünya tarihinde ilk defa elipsin çevre ve yay uzunluklarının doğru olarak bulunmasında temel taşları olmuştur. Ve elipsin çevre ve yay uzunluklarının doğru olarak bulunması OMÜ Fen Edebiyat Matematik Bölümü tarafından doğrulanmış ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü tarafından; Kapsamı ve içeriği nedeniyle söz konusu sonuçların; 2018 yılında yayınlanan “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı” incelendiğinde bir konik türü olan “çember kavramı ve temel elemanları” sarmal sarmal yapı halinde yer alığından “koniklerin analitik incelenmesi” başlığı altında proje bağlamında değerlendirilebileceği açıklanmıştır.
İşte bu teoremlerim sarılar dönengesi ve elipsin kullanım alanlarında sadece bir örnek vermek gerekirse; örneğin uçak, gemi, otomobil, İHA, SİHA, İDA gibi birçok alana ait çizim ve hesaplamalarında ölçümlerin doğru olarak bulunmasında kullanılabilecek ve ülkemize bu alanlarda üstünlük sağlayacaktır
Akademik dilde yazımını bozmayacak şekilde İlmi eserim olan “Teoremlerime” alışılmışın dışında konuştuğum Türk dilinde kendi soyadımı, ismimin baş harfini ya da alfabemizden (bilgisayar yazılım programımda da kurduğum ana temel düzenini ve sistemini bozmayacak şekilde kullanılan natosyonlar) Türkçe sözlerle teoremlere ad, sayılarla desteklenen harf, kelime vermemiz FSEK’İN 15. Maddesi gereği eser sahibine tanınan bir hak olup amaç Türk dilinin bilim dili olmasına katkı sağlayacaktır.
İlmi keşif ve eserimizin Türk dilinin bilim dili olmasına katkı sağlayacağı şeklinde Türk Dil Kurumu'nun da belirttiği üzere belki de gelecekte T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce ilmi keşiflerimin "İlim Edebiyat Eseri" olarak kayıt ve tescil tarihi olan 12.08.2022 tarihi Türkçenin Bilim Dili olarak kutlandığı gün olacaktır.
e-ha