Güher & Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi Sistemi ile Anadolu’da müziğin ve müzik eğitiminin ulaşamadığı çocuk kalmayacak! 

Güher & Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi Sistemi, yüz yüze hizmet içi eğitimler kapsamında Müzik Eğitimi derslerinin telafisini gerçekleştirerek, uzaktan hizmet içi eğitimlere başlıyor. 

Uluslararası sanatçılarımız, Güher&Süher Pekinel, Dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemleri ile kültürler arasında kopmaz bağlar kurmaya yönelik ilkleri gerçekleştirerek, vizyoner bir ilham kaynağı olmaya devam ediyorlar.  

Sistem, yüz yüze hizmet içi eğitimler kapsamında Orff- Schulwerk Tekniği ile Müzik Eğitimi derslerinin telafisini gerçekleştirerek, uzaktan hizmet içi eğitimlere başlıyor.  

Anadolu’da tüm okullarda müziğin ve müzik eğitiminin ulaşamadığı çocuk kalmaması gayesi ile okul öncesi, sınıf öğretmenleri ve müzik öğretmenleri Mebbis sayfası üzerinden başvurularını artık gerçekleştirebiliyor. 

15 yıldır bakanlık onaylı, adım adım altyapısını güçlendirerek ilerleyen Güher & Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi, 52 ilden öğretmenin katılımlarına ek, uzaktan online hizmet içi eğitimlerde ilk ve tek olarak Türkiye’nin 81 iline ulaşıyor. Her oturumda 300 öğretmen katılım sağlayabiliyor. Kursları verecek eğitmenler, bizzat Salzburg Mozarteum Üniversitesi, Orff Enstitüsünde öğrenim görmüş olup, Anadolu’da 2017 yılından bu yana faal olarak MEB ile hizmet içi eğitim dersleri veriyorlar.  

Pekineller, profesyonel kariyerlerinde sınır tanımayan uluslararası müzisyenler olarak klasik müzik dünyasına katkılarının yanı sıra, öğrencilik yıllarında filizlendirdikleri müzik eğitim sistemlerini  çok uluslu vizyonları ile Türkiye’de yeni bir yapı ve form çerçevesinde hayata geçirdiler. Bir toplumun her zaman ileriyi hedefleyerek kalkınması adına, mutlu ve dengeli, ayaklarının üzerine sağlam basan, her yönden kendi ile barışık ve global vizyona sahip bir nesil yetişmesi amacı ile sağlam temellere oturtarak kurdukları müzik eğitim sistemlerini Türkiye’de büyük bir heyecan ve adanmışlık ile devam ettiriyorlar.

Pekineller; “Birbiri içine geçen yapısı ve organik olarak birbirini tamamlayan, dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemlerimizi anaokul, ilköğretim ve ortaöğretim aşamasında sürdürmeye devam ediyor olmak, vizyonumuz çerçevesinde eğitimin tüm Türkiye'ye yayılması açısından çok önemli. Duygusal ve matematiksel zekayı, aynı anda analitik ve metodik olarak müzik eğitimi sayesinde destekleyen pedogojik sistemlerin ülkemizde özellikle Anadolu’da tüm okullarda MEB desteği ile müfredatta yer alması son derece önemli ve ileriye dönük bir gereksinim.

Bu işbirliğinin meyvesi “Güher & Süher Pekinel Anadolu  Müzik Eğitimi”‘nin hedefleri;  Türkiye’de müzik eğitiminin okul öncesi ile başlayarak anaokulundan itibaren tekrar müfredata kazandırılması.  Fırsat eşitliği, vizyon geliştirme, bireysel anlamda problem çözme yetisini öğrencilere vermek. Sosyal zeka ile kabiliyetlerin de yetişmesini sağlamak. Avrupa’da akademik çalışmalar ile örgün eğitime katkısı dünyaca kabul görmüş Orff ve diğer değişik eğitim yöntemlerini, Anadolu’da tüm okullarda çocuklara ulaştırabilmek.”

Kuruluşlar ve Pekineller hakkında detaylı bilgi @pekinels sosyal medya hesapları ve www.pekinel.com adresinden ziyaret edilebilir.

e-Haber Ajansı (e-ha)