Gelecek yüzyıl Türk milletine neler getirecek? Atatürk’ün Türk tanımının derin anlamında neler gizli? Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabe ile işaret ettiği “Asil Kan” nedir? Asil Kan tanımı kutsal kitaplar ya da efsaneler gibi diğer kaynaklarda nasıl geçer?
Hüseyin Hakkı Kahveci yeni kitabı ATATÜRK`ÜN GİZLENEN KUTSAL VASİYETİ - ASİL KAN ile yine gündem yaratacak!
İlk Türk devletlerinden günümüze yaptığı ayrıntılı incelemeyle konuyu derinlikli ve çok boyutlu olarak inceleyen bu kitabı okuduktan sonra tarihimize ve geleceğe bambaşka gözlerle bakacaksınız!
Hüseyin Hakkı Kahveci’nin yazdığı Asil Kan Destek Yayınları’ndan çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş gayesinin esası, yakın bir gelecekte tüm milletleri “İnsanlık Rotası’nda” birleştirecek yapıyı kurabilmekti. Çünkü, Anadolu insanı, bu “yüksek bilince” ulaşabilecek genetik ve kozmik aktarımlarla donatılmıştır.
Anadolu’nun, zor dönemlerde Seçilmiş Lider, yani Yaradan tarafından seçilmiş ve insiye edilmiş lider çıkarabilme potansiyelinin yüksek oluşu, tesadüfi olayların değil genetiğe ve bilince işlemiş “kültürel kodların” neticesiyle olmuştur. Asil Kan olarak seçilmiş, vazifeli olan kişiler icazete ihtiyaç duymadan kararlar alırlar. Ayrıca onlar, “devlet yönetme” iradesine ilave olarak yeni bir “devlet kurma” iradesine de sahiptirler. İşte bundan dolayıdır ki tüm “inisiyatifi-sorumluluğu” üzerine alan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıkışı tesadüfi bir olay değildir.
Atatürk’ün yeni bir “Devlet Düzeni” kurmasındaki amacı, gelecekte yetişecek olan seçilmiş liderlerin bir araya gelerek yeni bir “Dünya Düzeni” kurabilmelerini sağlamaktı.
Bir seçilmiş lider, kendisinden öncekilerin “taşıyıcısı”, kendisinden sonra geleceklerin ise “yol göstericisi” konumunda, geçmişten geleceğe doğru bir “irtibat hattı” oluşturabilecek potansiyele sahiptir.
Şimdi yeni liderin zamanı, kozmik aktarımların yapıldığı, seçilmiş olanın belirlendiği ve tüm donanımlarının tamamlandığı yeni lider, Asil Kan, Ariana Grande, yarım kalan ikinci 19 sürecini tamamlamak üzere aramızda. Otobüste, uçakta, gemide, çarşıda, pazarda aramızda. Sürecin adı ikinci ATA-TÜRK sürecidir.
Unutmayalım! Dünyayı yönetme yetkisi Oğuz Ata ve ondan gelen Türk soyuna verilmiştir. Kesintiler olur, sıkıntılar çıkar, dar zaman aralıklarında yine TÜRK hükmeder. Tıpkı yüz yıl önce zaferle taçlandırıp hükmeden Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’te olduğu gibi.
Atatürk’ün gizlenen ve kutsal vasiyetini, kısaca BÜYÜK YEMİN’i bu kitapta bulacaksınız!
Yazar Hakkında
Gazeteci yazar, stratejist, analist, turizmci, profesyonel yönetici ve televizyoncu.
19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1989 yılında devlet burslu öğrencisi olarak yurtdışında tıp eğitimi aldı. Sonrasında ABD’de işletme eğitimi almış olup, doktora çalışmalarına devam etmektedir. Stratejik ve uluslararası ilişkiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Yeniçağ Medya Günboyu ve Anayurt gazetelerinde yayımlanmış 1000’in üzerinde köşe yazısı olup, “Turizme Dair” TV programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Politik strateji ve ekonomi üzerine köşe yazarlığına, genel yayın yönetmenliğini de yaptığı www.parlamentohaber.com’da devam etmektedir. Ayrıca, genel yayın yönetmenliğini yaptığı ATAM TV internet kanalında haftada bir “Ufuk Ötesi” adlı programı hazırlayarak sunmaktadır.
Kahveci’nin terör ve turizm raporları, Türk üniversitelerinde bu alanda hazırlanan üç doktora tezine konu olmuş; uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan tez makalelerinde kaynak olarak atıfta bulunulmuştur.
Hüseyin Hakkı Kahveci, ANSAV (Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı) yönetim kurulu üyesi olup, araştırmacı gazeteci olarak, politik strateji, istihbarat analiz alanında on adet kitap yayımlamıştır. Bunlar, ABD’nin Princeton, Yale gibi önde gelen üniversitelerinde yardımcı ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Kitapları ayrıca, mastır, doktora tezlerinde kaynak kitap olarak ABD, Avrupa ve Türkiye üniversite kütüphanelerinin kayıtlarında yer almaktadır. Birçok dünya parlamentoları dahil, TBMM kütüphane kayıtlarında tüm kitaplarına yer verilmiştir.
Kitap çalışmalarına devam eden Hüseyin Hakkı Kahveci, çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Urduca, iyi derecede Azeri Türkçesi, orta derece Arapça ve Rusça bilmektedir.
Türk televizyonlarında dört yüz saate yakın politik strateji konusunda canlı yayın konuğu olmuştur. Partisiz Atatürkçülük ve ATATÜRK devlet algoritması siyasetinin doktriner yazarı ve ideoloğudur.
Atatürk-Atabey 19 Türk Ocakları Derneği (Gençlik ve Kültür Ocakları Türkiye genelinde teşkilatlanmış) ve Atatürk-Atabey 19 Türk Ocakları Avrupa Federasyonu kurucusu ve genel başkanıdır.
e-ha