ABD yönetiminin aldığı bu karar doğru okunduğu takdirde,ülkemizin milli duruş sergilemesinin ne kadar önemli olduğu bir kez dahaanlaşılacağını kaydeden BTP sözcüsü Polat ABD’nin ülkemiz dostu olmadığı söyledi.

ABD ÜLKEMİZE DOST DEĞİLDİR

 ABD için dünyada 4tane büyük hasımı olduğunu bunlardan birinin de Türkiye olduğunu kaydeden  Bağımsız Türkiye Partisi Parti Sözcüsü EmrePolat  “Amerika ülkemize dost değildir.CAATSA yaptırımları denilen uygulamanın açılımı şudur. ABD'nin hasımlarıylayaptırımlar yoluyla mücadele yasası” bu tanım bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü ABDTürkiye’ye hiç dost olmadı, Türkiye’yi her zaman hasım olarak gördü.  ABD’nin 2017 yılında onayladığı HasımlarıylaMücadele Yasası CAATSA çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'yeyaptırımlar uygulanmıştı.Yani ABD için dünyada 4 tane büyük hasım var vebunlardan bir tanesi de Türkiye.  Peki,bu hasımlık yasası ile bize neler uygulayacakmış. 12 madde açıklanmış ve bu 12maddeden en az 5 tanesi uygulanabilirmiş. İnanın bu maddelerin hiçbir önemiyok. Türk medyası ve muhalefetin “hangi 5 madde” tartışmalarını da yersizbuluyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD’nin bu pervasız vedüşmanca tavrına asla boyun eğmemeli ve gereken cevabı misliyle vermesigerektiği ifade eden  BTP sözcüsü Polat “Buhasımlık yasasının devreye alınmasının sebebi de, Türkiye’nin Rusya’dan aldığıS400 hava savunma sistemleri. ABD’nin, Türkiye’nin kendisi dışında hiçbir yerdenbırakın hava savunma sistemini tek bir tabanca bile almasına müsaade etmiyoroluşu, bugüne kadar ABD’ye karşı takınılan ve bize yakışmayan bir politikanınsonucu değil midir? Bu nasıl bir dostluk, bu nasıl bir müttefiklik, bu nasılbir stratejik ortaklıktır?

Bu tanımların hiçbirini kabul etmiyoruz. Hükümetin ABD’yekarşı takındığı tutumu acilen değiştirmesini istiyoruz. Milli bir bakış açısınaacilen dönülmesinin ülkemizin geleceği açısından hayati önemde olduğunu ve bumilli çerçeveye dönülmesi sürecinin sonuna kadar takipçisi ve destekçisiolacağımızı beyan ediyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ DEVREYE KONULMALIDIR

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş  Türk Milletine milliduruş ve dünyanın en müreffeh toplumu olma idealini gerçekleştirme sözünü verdiğihatırlatan Polat sözlerine şöyle sürdürdü “Ülke olarak bu milli duruşaulaşabilmemizin yegâne yolunu biz çok iyi biliyoruz. Bir saniye bile vakitkaybetmeden merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın MilliEkonomi Modeli, Sosyal Devlet, Milli Devlet projeleri hayata geçirilmeden bumilli duruşun gerçekleşmeyeceğinin farkındayız.

Genel Başkanımız Hüseyin Baş ile milletimize bu milliduruşu ve dünyanın en müreffeh toplumu olma idealini gerçekleştireceğimizsözünü veriyoruz.

Türkiye’nin bağımsızlığı, binlerce yıllık devlettecrübesi ve milli duruşu ile asla bağdaşmayacak bir politikaya hükümetinsürüklenmesini asla kabul etmiyor, bu düşmanca tavırlarından ötürü Amerika’yıkınıyoruz.

Hükümete de şu çağrıda bulunuyoruz:  Üzerinden aylar geçmesine rağmen S400 havasavunma sistemleri neden hala aktif edilmedi? Acilen milyarlarca dolarharcadığımız ve ülkemizin milli savunmasını ilgilendiren bu savunma sistemleriaktif edilmelidir.

Biz bu hava savunma sistemlerini alırken, bu gelişmeleri,tehlikeleri öngörerek almadık mı? Bugün karşılaştığımız durum, yaniyaptırımlarla başlayan sürecin çok daha derinleşmesi sonucu vuku bulduğundaülke olarak karşı karşıya kalacağımız tehlikelerde kendimizi nasıl savunacağız?

Bu bağlamda özellikle kendi savunma sanayimize daha fazlaağırlık verilmeli, başta ABD ve Avrupa olmak üzere savunma sanayinde dışabağımlılık acilen bitirilmelidir. Gerçek dostun ve düşmanın farkınavarılmalıdır.

Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçevesini çizdiği“Yurtta Barış Dünyada Barış” düsturundan hareketle hiçbir komşumuzun toprağındagözümüzün olmadığını ama kendi haklarımızı da sonuna kadar kullanacağımızı tümdünyaya göstermek mecburiyetindeyiz.

Dosta güven, düşmana korku veren Milli duruşumuzdan aslataviz veremeyiz. Özellikle hükümetin ABD ile yakın ilişki kurma isteği, ABD’ninülkemize diz çöktürmesine ve istediğini alması sonucunu doğurmamalıdır.  Hükümetin bu noktada sergileyeceği her türlümilli ve kararlı duruşun sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez dahahatırlatıyoruz”


e-Haber Ajansı (e-ha) - Resul Özdil