Halen 58’i RES olmak üzere 127 enerji üretim tesisine güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, teknoloji destekli çözümleri ile riskleri minimize ederek, orta vadede maliyetlerde ciddi tasarruflar sağlıyor. 2021 yılında enerji segmentinde yüzde 48’lik büyüme gerçekleştiren şirket, toplam gücü 3800 MW olan 41 yeni santrale hizmet vermeye başladı.
Securitas Türkiye, kendisine ait olan Smart yazılımı üzerinden hizmet verdiği santrallerin risklerini ölçümleyerek 2021 senesinde en çok karşılaşılan risklerin analizini yaptı. Veri analizi sonucunda yüzde 84 ile hırsızlık, yüzde 8 ile yangın, yüzde 4 ile mülke izinsiz giriş, yüzde 3 ile iş kazası ve tıbbi acil durumlar takip ediyor. Doğal olaylar kaynaklı zararlar ise yüzde 1 civarında.
Enerji Sektöründe, her projenin kendine has bir karakteri bulunuyor. İnşaat ve montaj dönemindeki enerji üretim santralleri düşünüldüğünde de değerli malzemelerin dağınık, geniş alanlarda ve açıkta bulunması riski çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Diğer yandan zorlu coğrafi koşullar ve şebeke elektriğine erişim güçlüğü de riskleri arttırıyor. Bu riskleri sadece insanlı bir hizmet modeli ile engelleyebilmek mümkün olmadığı gibi maliyetleri de arttırıyor.
Securitas Türkiye, inşaat dönemindeki enerji üretim santrallerinde teknolojiyi yoğun olarak kullanıyor. Sektörde ilk olan güneş enerjili video analiz sistemli kameralar hem riskleri önemli ölçüde azaltıyor hem de güvenlik maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Enerjisini güneşten sağlaması bakımından da sürdürülebilir özelliğe sahip olan kameralar aynı zamanda taşınabilir özelliğiyle de risk içeren alanların değişkenlik ihtimaline göre kolaylıkla yer değiştirebiliyor.
Enerji üretim santralleri genellikle geniş alanlarda ve zorlu lokasyonlarda yer aldığı için tüm tesis sınırlarını geleneksel güvenlik yöntemleri ile korumak maliyetleri arttırıyor. İnsanlı güvenlik hizmetine teknoloji ve uzaktan izleme hizmetleri de entegre edilerek güvenlik maliyeti ve riskler azaltılıyor.
Securitas Türkiye Enerji Segment Lideri Ünsal Kütaruk, işletmedeki bir rüzgar enerji santralinde her türbin alanının güvenliğini sağlayabilmek için geleneksel yöntemle devriye ekibinin kurulması, standart kameraları izlemek için de cctv görevlilerine ihtiyaç duyulduğunu fakat bunun yerine riskli alanlara kurulumu yapılacak akıllı video analizli kameralar, uzaktan izleme çözümleri ile entegre çözümlerin sunulabileceğine dikkat çekiyor.
e-ha