Türkiye’den Engelliler Konfederasyonu ve Tüketici Hakları Derneği, Bulgaristan’dan Aktif Tüketiciler Birliği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Engellilerin Tüketici Hakları Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı.
Toplantıya hak temelli çalışan sivil toplum örgütünden 70’ten fazla temsilcinin yanı sıra AB Başkanlığı Proje Uygulama Dairesi Başkanı Ahmet Hakan Atik’te katıldı. AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında uygulanan projelerin bilgi ve tecrübe alışverişi ile önyargıları ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Ahmet Hakan Atik, “Tüketici hakları, içinde bulunduğumuz sosyoekonomik şartlarda ne kadar kıymetli, hep birlikte görüyoruz. Hepimizin kapısını çaldığı bir Tüketici Hakları Mahkemesi vardır. Önemli ya da önemsiz gördüğümüz pek çok konuda buna ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu
Proje Koordinatörü Coşkun Gök, proje kapsamında 600’den fazla sivil toplum örgütü, kamu yöneticileri, şirket temsilcileri ve engellilerle bir araya gelerek, engellilerin tüketici haklarının kapsamını ve önemini anlattıklarını belirtti. Gök, “Bütün insanların doğuştan ölüme kadar temel ortak özelliği tüketmektir. İnsanlar tüketmek için yaşar, tüketmek için okula gider, tüketmek için işe gider, tüketmek için sabah uyanır. Tüketmenin amacı insan yaşamını devam ettirmektir. İnsanın yaşamını devam ettirmesi için tüketmesi gerekiyor. Yani tüketmek tam olarak bir insan hakkıdır. Buna karşın ulusal hiç bir mevzuatta veya uluslararası sözleşmede engellilerin tüketici hakları güvence altına alınmış değil” dedi.
Engelliliğin yoksulluğu, yoksulluğun da engelliliği doğurduğunu vurgulayan Gök, “Dünya Sağlık Örgütü’nün bir araştırmasına göre Türkiye’de engellilerin %77’si yoksulluk ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya. Yani temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakılıyor. Bu tablo dahi engellilerin tüketici haklarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir” diye konuştu.
Projeyle birlikte Türkiye’de engellilerin tüketici haklarının konuşulmaya başlandığınının altını çizen Gök, “Projeye başladığımızda internet ortamında bile bu konuda sadece 7 tane haber, yazı gibi içerik bulunurken proje tamamlandığında bu sayı 10 binin üzerine çıktı. Bunu sağlayabildiğimiz için gururluyuz” dedi.
İlklerin Projesi
Engellilerin tüketici hakları konusunda Türkiye’de yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan proje ile, 1 Nisan 2021 tarihinde başlayarak 16 ay boyunca, toplumun genelinde “engellilerin tüketici hakları vardır” algısı ve bilinci oluşturulmaya çalışıldı.
Proje kapsamında hazırlanan “Engellilerin Tüketici Hakları Manifestosu” alana dair ilk politika belgesi oldu.
Uzun süreli ve sürdürülebilir olarak planlanan proje kapsamında uluslararası ve ülkeler bazında engellilerin tüketici hakları konusunda yeni politikaların oluşturulması, iyi uygulama örneklerinin yaratılması ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla Engellilerin Tüketici Hakları Ağı (ETHA) platformu kuruldu. Ağa kısa bir sürede Türkiye ve Avrupa ülkelerinden engelli ve tüketici hakları alanlarında çalışan 40’tan fazla sivil toplum örgütü üye oldu.
ETHA’nın, projenin 21 Temmuz 2022’de kapanış toplantısıyla tamamlanmasının ardından, yeni bir çalışma planı oluşturmak amacıyla Ekim ayında genel kurul yaparak üye sayısını artırmayı, ulusal ve uluslararası komisyonlar oluşturarak engellilerin tüketici hakları konusunda daha spesifik çalışmalar yapmayı planladığı açıklandı.
e-ha