CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. TBMM çatısı altında milletvekili olarak temsiliyetinin farkındalığı ve sorumluluğuyla mücadele ettiğini belirten Gülizar Biçer Karaca; Kurtuluş Savaşından bugüne hakları için mücadele eden tüm kadınların, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 86. Yıldönümünde kadınların siyasal alana katılım ve temsiliyetlerinin önemini vurguladı. Siyasal alana katılımın en önemli adımlarından birinin seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: "Cumhuriyeti kuran iradede kadınlar ve erkekler birlikte yürümüştür. Kadınlar, seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeye göre erken elde etmişlerdir. Çünkü Cumhuriyet, kadınların başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere haklarını teslim eden rejimin adıdır. Kurtuluş Savaşından bugüne kadınlar başta kamusal alan olmak üzere her alanda mücadele etmeye, seslerini yükseltmeye devam etmektedir" dedi. "AKP iktidarında; eril tahakkümü körükleyen söylemlere, kadınların haklarına erişimlerini kısıtlayarak karşısına alan politikalara, yasaları ve toplumların her kesimini ayrı ayrı korumak amacıyla hazırlanmış uluslararası sözleşmeleri görmezden gelme eğilimine, bunları uygulamaktan kaçınmadaki tutumuna ve eşitsizliği körükleyen girişimlerine rağmen kadın hareketi güçlenmekte, tek adam rejiminin yarattığı baskı, sansür ve anti özgürlükçü iklimde, kadınlar demokratik bir ülkenin inşaasına giden taşları tek tek döşemeye kararlılıklarını her fırsatta ortaya koymaktadır. Kadınlar karar mekanizmalarında yer almaya, kadın dayanışması sayesinde güçlenmeye devam edecektir. Bizler, zorlukları aşarak kazandığımız hakları kaybetmemekte, hiçbir kadının kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız."CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca açıklamasında siyasal temsili güçlendirmenin imkanlarına dair değerlendirmede bulundu: "Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, yurttaşlık haklarından yararlanmasını sağlamıştır. Kadınların siyasette olması toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında önemlidir. Seçme ve seçilme hakkının elde edildiği günün 86. Yıldönümünde, kadınların siyasal temsilinin yetersiz olması kabul edilemez. AKP’nin kadını kamusal alandan dışlayan, eve hapsetmeye çalışan politikalarına karşı, kadınlar olarak her alanda kazanılmış haklarımıza her daim sahip çıkacak, geri adım atmayacağız. Kadınların yaşadıkları hak ihlallerinin her zaman karşısında duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında; İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de belirttiğimiz üzere, kadınların karar alma mekanizmalarında olmasını sağlamak için Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirecek, kadınların TBMM’de temsilini güvence altına alacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, kadınların eşit katılımı ve temsiliyetiyle mümkün kılacağız.e-Haber Ajansı (e-ha)