Çeşitli sebeplerden dolayı rahatsızlık duyan kişilerin isim ve soy isimlerini değiştirmek amacıyla yapacakları başvurular yetkili mahkemeler tarafından değerlendirilmektedir. Kişi yaşadığı süreç boyunca bu talepte bulunmadığı takdirde, yakınlarının vefat halinde yanlışlık gibi sebeplerden ötürü yapacakları başvurular değerlendirilmemektedir. Çocukların veya eşin, ölümden sonra bu tür taleplerde bulunması halinde, sağlıklarında talebin olmaması gerekçesiyle davanın reddine yönelik karar verilecektir. Ancak adının değiştirilmesini isteyen kişilerin, ikamet adresinin bulunduğu konumda görevli olan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ticari yönden sorun yaşayan, suç teşkil edecek bir isme veya soyada sahip olan, dini yönden problemle karşılaşacak bir ismi taşıyan ve adı üzücü olaylarda anılan bir tanınmış bir kişinin ismini taşıyan kişilerin değişim talepleri yerine getirilmektedir.


İsim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Davacı olan kişinin, isim değiştirme davası için bakacak olan yetkili merci, bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri'dir. Açacakları davalara şahsi olarak katılmaları zorunlu değildir. Kendilerini temsil edecek olan avukatları aracılığıyla davanın görülmesi mümkün olacaktır. Hazırlanacak olan vekalette bu yönde bir yetkinin bulunması halinde herhangi bir sorunun yaşanması söz konusu olmayacaktır. Haklı sebeplerle yapılacak olan başvurularda, kişinin tam ehliyetsiz olması halinde, yasal velilerinin davayı açma hakları bulunmaktadır. Davada Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 16. Maddesi gereği, Nüfus Müdürü'nün veya görevli bir memurun katılımı sağlanmaktadır.


Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Basit Cinsel saldırBasit Cinsel saldırının cezası nedir ının cezası nedir 

İsim Değişikliği İçin İtiraz Nasıl Yapılır?

Bireylerin isim veya soyadı değişikliğinden zarar gördükleri durumlarda Medeni Kanun 27. Maddesi gereği itiraz etme hakları bulunmaktadır. Mahkeme tarafından alınan karara göre uygulanan değişikliğin öğrenilmesinden itibaren 1 yılı geçmeyecek şekilde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir. İtirazların bildirilmesi için kararı veren mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir.


Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Ohal komisyonu itiraz 


Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan hataların düzeltilmesine veya isim değişikliğine yönelik davalarda bir avukatın temsil etmesi, daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Bu yönden büyük önem taşıyan bu hususta dikkatli davranılması gerekmektedir. Başvuru, dilekçelerin hazırlanması, delillerin toplanması ve akıbetin usul hukukuna uygun bir şekilde temsil edilmesi açısından doğru kararların verilmesi gerekmektedir. Ad değiştirilmesinde hangi sebeplerin haklılığı doğuracağı, karar neticesinde kayıt ve ilan aşamaları ile itiraz süreçleri hakkında gerekli değerlendirmeler bu sayede yapılacaktır.