Müşterek Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ethem Baykal tarafından yapılan açıklamada; "İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ’ın eylemlerinin;İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen; “a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve   l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez
Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere  KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denildi.Ayrıca istanbul eskort konusunda da ortak bir karara varıp eskort istanbul adına yapılacaklar görüşülecektir.e-Haber Ajansı (e-ha)