Sezgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 26.02.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen faaliyetlere ilişkin paylaşılan bilgiler çerçevesinde aşağıdaki soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basın açıklamasında bahsi geçen “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” kapsamında, personele verilen eğitimlerin içeriği kimler tarafından hazırlanmaktadır? Bu kişilerin uzmanlık alanları nelerdir?

Söz konusu proje kapsamında personele eğitim veren kişiler kimlerdir?

Aile ve Dini Rehberlik bürolarında çalışan personelin uzmanlık alanları ve eğitim durumları nedir?

Yürütüldüğü söylenen farkındalık çalışmalarının kapsamı nedir? 

Sezgin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca hazırlanan Koruma Hizmetleri Yönergesi kapsamında, “çeşitli sebeplerle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit altında olduğu anlaşılanların” kişilerin, başvuruları halinde ve uygun bulunması durumunda, Bakanlığınız tarafından personel tahsis edilerek korumaya alınabilmelerinin mümkün olduğunu belirterek bu çerçevedeki sorularını İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya sordu. 

Türkiye genelinde hangi siyasi partiden kaç il ve ilçe başkanına koruma tahsis edilmiş durumdadır?

Türkiye genelinde 24 Haziran genel seçimlerinden bu yana hangi siyasi partiden kaç il ve ilçe başkanının koruma tahsis talebi reddedilmiştir?

Türkiye genelinde, hangi siyasi partiden, şu anda görevde olmayan kaç il ve ilçe başkanına koruma tahsis edilmiş durumdadır?

Sezgin, Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntemlerle toplum içinde izlenip denetim altında tutulmasını ve mağdurun korunmasını sağlayan “elektronik kelepçe” uygulamasının ülkemizde 01.02.2013 tarihinden beri uygulanmakta olduğunu belirterek konuya ilişkin aşağıdaki soruları, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e sordu.

Kullanılmak üzere bekletilen kaç adet elektronik kelepçe vardır?

Halihazırda kaç şüpheli/sanık/hükümlü, elektronik kelepçe yöntemi ile takip edilmektedir?

Elektronik kelepçe kullanılan vakalarda suç tipi nelerdir? Bu yöntemin söz konusu suçlarda özellikle tercih edilmesinin bir sebebi var mıdır?

6284 sayılı kanun gereğince, aleyhine koruma tedbiri uygulanan kişilerde elektronik kelepçe yöntemi uygulanmakta mıdır?

6284 sayılı kanun gereğince aleyhine koruma tedbir kararı verilen şahıslara elektronik kelepçe ile denetim yapıldığı taktirde, kadın cinayetleri sayılarının düşme olasılığı Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir?

Sezgin, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e bir soru önergesi daha yöneltti. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında nafaka isteyebilmektedir diyen Sezgin şu soruları sordu:  

Son 10 yılda kesinleşmiş olan boşanma davalarının kaçında yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir?

Son 10 yılda kesinleşmiş olan yoksulluk nafakası talepli boşanma davalarının kaçında yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir?

Son 10 yılda kesinleşip yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olan boşanma davalarının kaçında evlilik süresi 1 (bir) yıldan azdır?

Son 10 yılda kesinleşip yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olan boşanma davalarının kaçında evlilik süresi 1 (bir) gündür?

Son 10 yılda yoksulluk nafakasına hükmedilen dosyaların kaçı icraya konmuştur?

İcra aşamasında tahsil kabiliyeti olan nafaka dosyası sayısı kaçtır?

Son 10 yılda hükmedilmiş ve kesinleşmiş olan yoksulluk nafakası miktarlarının ortalaması kaç Türk Lirası’dır?

Son 10 yılda İcra İflas Kanunu’nun 344. Maddesi uyarınca, alacaklının şikayeti üzerine nafaka borcunu ödemeyen nafaka yükümlüsünün hapisle tazyikine hükmedilen kaç tane kesinleşmiş ceza dava dosyası vardır? 

e-Haber Ajansı (e-ha)