Konutlardaki yıllık kira artış oranını en fazla yüzde 25 olarak belirleyen kanun yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında kira bedellerine yapılabilecek artış oranı, TÜFE’ye bakılmaksızın en fazla yüzde 25 olarak belirlendi.
Avukat Nevin Can, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda hem ev fiyatları hem de kira bedelleri kısa sürede ciddi bir şekilde arttığını belirterek ev sahiplerinin eski kiracıların kira bedellerine yüksek oranda zam yapmak istemesi karşısında kiracıların giderek daha da zor durumda kaldığını söyledi.
Avukat Can, “Önceki düzenleme uyarınca tarafların kendi aralarında kira artış oranına ilişkin anlaşmalar geçerli olmakla birlikte Türk Borçlar Kanunu’na göre yapılabilecek en yüksek artış, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi, yani daha çok bilindiği adıyla TÜFE’deki on iki aylık ortalama idi. Bu oran, 2020 ve 2021 için ortalama yüzde 15 olduğundan o dönemde kira bedellerine yapılabilecek en yüksek artış da ortalama yüzde 15 olmuştur” dedi.
Enflasyon oranına paralel bir şekilde TÜFE'nin de hızla yükseldiğini kaydeden Avukat Nevin Can, “Buna göre kira bedellerine yapılabilecek artış oranı 2022 ayının Mayıs ayı için yüzde 35’i bulmuş, Haziran ayı için ise yüzde 40’a yaklaşmıştır. Önümüzdeki aylarda bu oranın daha da yükselmesi beklenmektedir. Şu halde hayat pahalılığı ve gelir artışının bu oranları bulmaması nedeniyle ciddi bir ekonomik güçlük içine giren kişilerin kira bedellerine yüzde 40 ve hatta daha yüksek oranlarda zam yapılması, şüphesiz ki artık geçinememeleri sonucunu doğuracaktır” diye konuştu.
Avukat Nevin Can, şu bilgileri verdi: “Bu gelişmeleri dikkate alan meclis harekete geçerek önümüzdeki dönemde TÜFE oranı ne olursa olsun konut kira bedellerine yapılabilecek en yüksek artış oranını yüzde 25 olarak belirlediği kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 11 Haziran öncesinde yapılabilecek azami artış TÜFE uyarınca yüzde 39,33 iken artık yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla taraflar arasındaki kira bedeline yapılacak artış oranına ilişkin anlaşmalar, yüzde 25’in altında olduğu sürece geçerli olmakla birlikte tarafların daha yüksek bir oranda ya da TÜFE oranında artış yapılması konusunda anlaşması veya herhangi bir anlaşma yapmaması durumunda kira bedelleri 1 Temmuz 2023 tarihine kadar en fazla yüzde 25 oranında artırılabilecektir. Kira bedellerine yapılabilecek artışın hiç değilse belirli bir oranda sabitlenmesi için yapılan bu kanuni değişikliğin, ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında kiracıları biraz olsun rahatlatacağı şüphesiz olmakla birlikte umudumuz en kısa sürede ekonominin düzelmesi yönündedir”
e-ha