Bilim isnası Kerim Sarılar tarafından Elips ile ilgili formüllerin billime kazandırılmasından sonra şimdi de sıra bu keşiflerin milli olması yanında ders kitaplarında da yer almasında.
Bilim insanı Kerim Sarılar Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı’nın;
“Tarafınızca "https://kitapinceleme.meb.gov.tr/" adresine yapılan 08 /06/2022 tarihli gönderinize dair yapılan değerlendirme aşağıda yer almaktadır. İlginize teşekkür ederiz.
Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı’nın yazısı alınmıştır. Denilmektedir ki; İlk olarak başvuruda geçen kazanım açıklaması eksik verilmiştir. İlgili kazanım ve açıklaması aşağıdaki gibidir:
10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir. Matematiksel model verilmez. Öğrencilerin 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlemlerden çok çevresinde gördüğü olayları fizik kurallarına göre yorumlayarak fiziğin hayatımızdaki yerini fark etmeleri,
“11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması amaçlanmıştır.“ yazısının doğru bir tespit olduğunu belirtip bizim ifadeettiklerininde; “Merceklerin odak uzaklığının” orta öğretim fizik dersinde var olması ile ilgilidir. Olması da normaldir. Şimdi:
10.4.7.1. a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir. Matematiksel model verilmez.
“11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması amaçlanmıştır" denilmesi doğru bir tespit olup “konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması” elipsin alan formülü ve merceklerin odak uzaklığı hesaplamaları yapmadan bu mümkün olamaz. Ve çok basit hesaplamalarla odak uzunlukları bulunabilmektedir.
İşte biz elipsin Fizik dersinde yer almasının eğitim ve öğretim açısından önemli bir kazanım olduğunu savunmaktayız. Elipsin alan formülü ve odak uzunluklarının orta öğretim matematik müfredatında da yer almasını savunmaktayız.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı o dönemdeki matematik özel ihtisas komisyonu “elipsin alan formülüne önce yanlış” dediler. Sonra on bir üniversitenin matematik bölümleri ilmi keşiflerim içinde yer alan “elipsin alan formülüne doğru” deyince tezleri çöktü. Hatta o komisyonda yer alan uzman öğretim üyesi de sonraki vermiş olduğu akademik bilimsel görüşte elipsin alan formülünü doğrulamıştır. Ancak bu kez; “ülkemizin en güzide üniversitelerinden 5’i orta öğretimde koniklerin içinde, 4 ü de elipsin içinde okutulmasını onayladığı” yerli ve milli ilmi keşiflerin gerekçesi olan konikleri ve elipsi 2018 yılında müfredattan çıkarttı. Böylece ülkemizin en güzide üniversitelerinin fayda ve gerekçeleri ile orta öğretimde okutulmasını onayladığı; “Yerli ve Milli ilmi keşiflerin” okutulmasının önüne geçildi. Ancak elipsin alan formülünün müfredattan çıkartılması eğitim ve öğretimi yazılım çağının dışına taşımıştır. Çünkü; dünyada her şey bir altın oran üzerine inşa edilmiştir. Bu çember, sarılar dönencesi, elips ve her çeşit üçgenlerde bu oran elipsin alan formülü sayesinde vücut bulmakta ve yazılım teknolojisine uygulanabilmektedir. Bu da elipsin alan formülü içindeki alan oranı (b1/r) sayesinde vücut bulunmaktadır. Ve dört işlem, alan oranı ve karekök almayı bilen orta öğretim öğrencileri basit bir şekilde değerli üniversitemizin matematik bölüm başkanlığınca da onaylandığı üzere elipsin çevresini doğru olarak bulabilmektedir. Burada anlaşılması gereken yazılıma uygun bir matematik müfredatının ortaya konulmasıdır. Yazılım hedeflenmemektedir. Arzu eden uğraşabilir.
Ülkemiz ya eğitim ve öğretimde elipsin alan formülünü ve üniversitelerce fayda ve gerekçeleri ile orta öğretimde okutulması onaylı “Yerli ve milli ilmi keşifleri” orta öğretimde okutulmasına katkı sağlayarak dünya eğitiminde lider bir ülke olacak ya da elipsin alan formülünü de 2018 yılında müfredattan çıkartarak matematik eğitimini yazılım çağının dışına çıkardıklarından eğitimde geri ülkeler sırasında yer alacaktır.
e-ha