Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milleti Adına Bir Tane Matematik Teoremi Konulmayan Yeni Müfredat Geri Çekilmelidir.
Bilim İnsanı Kerim Sarılar; “Yeni müfredat bilimlerin anası olan matematiği bilgi yazılım çağının dışına çıkardığını, bu ve aşağıda belirttiğim gerekçeler dikkate alınarak bu müfredat geri çekilmelidir” dedi.
Sarılar şöyle devam etti; “Müslümanlar Milletler ve Müslüman Türk Milleti Adına Bir Tane Matematik Teoremi Konulmayan Yeni Müfredat Geri Çekilmelidir. Ve çekecekleri kanaatini taşıyorum”
Önce teknik olarak konuya yaklaşalım getiren Bilim İnsanı Sarılar; “Geometride her çeşit üçgen dahil bilgi yazılıma geçmek için; Elipste; "alan oranı = yükseklik oranı" eşitliğinde alan oranı Ao1= (b1/r), Ao1 = (b1/r) : 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1 kullanımı olmazsa olmaz şartıdır. Ao1 = (b1/r); b1 = r* Ao1 b1 = r * b1 / r A(E) = Pi * r * r * (b1/r) r'ler sadeleşirse A(E) = Pi * r * b1 Çemberde bu değer 1 ile çizilir ve kare, dikdörtgen, dik üçgen ve her çeşit üçgen elipsin alan formülü içine uyarlanan alan oranı (b1/r) ile şekillenir. Oysa bu işlemleri liseyi bırakalım, bir ortaokul öğrencisi bile rahatlıkla yapabilir. Yine elipsin alan formülü içine uyarlanan alan oranı (b1/r) olmadan, kısaca onunla bağlantılı teoremler olmadan; öğrenciler müfredatta yer alan üçgenin Sin A, Sin B ve Sin C ve h yüksekliklerinin çıkışlarını anlayamazlar. Çünkü onlarda elipsin alan formülü üzerinden anlaşılır bir şekilde ortaya çıkar.
Bunun eğitimde vahim bir hadise olduğunu dile getiren Bilim İnsanı Kerim SARILAR; “Türkiye’de eğitimin bilgi yazılım çağının dışında kalmasının ağır sorumluluğunu bu yeni müfredatın geri çekilmesine destek vermeyen siyasi parti yöneticileri, sivil toplum örgütleri de omuzlarında taşıyacaklardır. Ve tarih önünde sorumlu olacaklardır” dedi.
Bilim İnsanı Kerim SARILAR Milli Eğitim Bakanlığının yazısında; “Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milletimiz mensupları adına kayıtlı orta orta öğretimde bir tane matematik formülü bulunmadığını” belirtmişti.
Yine ayni Milli Eğitim Bakanlığının diğer yazılarında; “Bilim alanında yapılan buluş veya icatları inceleyerek bunlara onay verme yetkisine sahip olmadıklarını”, “ Söz konusu teoremlerin orta dereceli okullarda okutulmasının tavsiye edilebilmesi için teoreme yönelik üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak akademik görüşlere ve yine bu teoremin hangi öğretim kademesine uygun olacağına dair bilimsel değerlendirmeleri gönderdiğimizde tavsiye edileceğini belirtmişlerdi.
Talepleri üzerine aşağıda ismi geçen ülkemizin en güzide üniversitelerince teoremlere ait ilmi keşiflerimiz doğrulanmış ve kimi üniversitelerce orta öğretimde 11, 12 sınıflarda, kimi üniversitelerce 12 sınıflarda okutulması ya da proje olarak verilmesi uygun bulunmuştu.
Bu üniversitelerden bazıları elipsin içinde, bazıları koniklerin içinde okutulması veya proje olarak verilmesini uygun bulmuştu. İşte milli ilmi keşiflerin okutulması Milli Eğitim Bakanlığınca sade3leştirme bahanesi ile ilmi keşiflerin okutulma veya proje olarak verilme gerekçeleri olan elips ve konikler müfredattan çıkartılarak engellenmiştir. Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milletimiz mensupları adına kayıtlı orta orta öğretimde bir tane matematik formülü bulunmadığının devamına zemin hazırlanmıştır.
Türk Dil Kurumu bir önceki yazısında; Türk dili konuşurlarınca bulunan ve Türkçe sözlerle adlandırılan kuram, formül ve bağıntılar bu anlamda Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkı sağlayacağı açıkladığını belirten Bilim İnsanı Kerim SARILAR Türk Dil Kurumunun bir sonraki yazısında ise; “Bilim dili olarak Türkçeye katkısının öğretimde yaygınlık kazanması ile mümkün olacağı” belirtilmiştir. Bu duruma göre Milli Eğitim Bakanlığındaki sorumlu yetkililer ayni zamanda Türkçenin bilim dili olmasını da engellemiş olmuyorlar mı? “ diye soru yöneltti.
Üniversitelerin görevlerini yaptığını belirten Bilim İnsanı Kerim SARILAR; “Artık konu Türk Milletine mal olmuştur. Eğitimde elbette siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve bilim insanlarının kanunlar çerçevesinde diyecek sözleri olacaktır” dedi.
TALEBİMİZ ÜZERİNE MİLLİ İLMİ KEŞİFLERİMİZİ SADECE DOĞRULAYAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ:
A. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü,
B. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü,
C. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı Başkanlığı,
MİLLİ İLMİ KEŞİFLERİ DOĞRULAMASI YANI SIRA UZUN ÇALIŞMALARDAN SONRA YERLİ VE MİLLİ İLMİ TEOREMLERİMİN ORTA ÖĞRETİMDE OKUTULMASI YA DA PROJE OLARAK VERİLMESİNİ UYGUN BULUP AKADEMİK MESLEKİ BİLİMSEL GÖRÜŞ, RAPOR VE ONAY VEREN ÜNİVERSİTELER VE İLGİLİ BÖLÜMLERİ:
1. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü,
2. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü,
3. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği,
4. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Orta öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı,
5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen Matematik Alanları Eğitim Bölüm Başkanlığı,
6. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
7. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı,
8. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı,
9. ODTÜ Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü,
10. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
e-ha