Öğretim Programlarında Matematikte Elips Yer Almamasına Rağmen Fizikte Merceklerde Odak Uzaklığı Olarak Yer Almaktadır. Bu Nasıl İştir?
Matematikte Elipsi Öğrenmeyen Bir Öğrenci Fizikte Merceklerde Odak Uzunluğunu Nasıl Anlayacak Ve Öğrenecek?
Türk matematikçi bilim insanı Kerim Sarılar şöyle devam etti; Şimdi Merak Ediyorum Üniversitelerce Orta Öğretimde İlmi Keşiflerimin Okutulma Gerekçesi Olan Matematikte Elipsi Müfredattan Çıkartan Milli Eğitim Bakanlığı Odak Uzunluğu Olarak Elipsi İlgilendiren Fizikte Mercekleri De Müfredattan Çıkartacak Mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Üniversitelerce Onaylı Yerli Ve Milli İlmi Keşiflere Kapalı
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar: “İslam Dünyası 500 yıl bilime katkı yapmadı” demişti. İşte bir Türk Matematikçi bilim insanı Kerim Sarılar bulduğu ve üniversitelerce onaylanan milli ilmi keşifleri ile İslam dünyasındaki bu kısır döngüye son vermişti.
2.1. Matematik Öğretim Programının Temel Felsefesi Ve Genel Amaçlarında; “Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulduğu” açıklansa da;
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında elipsi müfredattan çıkartması ile bu açıklamasına ters düşmüştür. Çünkü dünyada her şey bir altın oran üzerine inşa edilmiştir. Bu çember, sarılar dönencesi, elips ve her çeşit üçgenlerde bu oran elipsin alan formülü sayesinde vücut bulmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında elipsi müfredattan çıkartması ile eğitimi yazılım çağının dışına taşımıştır. Matematikte bilgi yazılım çağı dışında kalan mevcut müfredat değişmeden eğitimde başarı şansı yoktur.
Odak uzunluğu kavramının sadece elips ve sarılar döngesinde bulunduğunu açıklayan bilim insanı Matematikçi Kerim Sarılar; Matematikte Elipsi Öğrenmeyen Bir Öğrenci Fizikte Merceklerde Odak Uzunluğunu Nasıl Anlayacak Ve Öğrenecek? Dedi.
Orta Öğretimde Matematikte Yer Almamasına Rağmen Elips Fizikte Merceklerde Odak Uzunluğu Şeklinde Yer Alan Bölüm:
10. Sınıf Ünite, Konu, Kazanım Ve Açıklamaları
10.4.7. Mercekler
10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir
10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
a) Merceklerdeki özel ışınlar verilerek görüntü çizimlerinin yaptırılması sağlanır.
b) Deney veya simülasyonlar yardımıyla merceklerin oluşturduğu görüntü özelliklerinin incelenmesi
sağlanır.
c) Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığına örnekler vermeleri sağlanır
e-ha