Tez Yazarken Önsöz Nasıl Yazılır? Önsöz, Tez için önsöz yazılan tez ile ilgili süreçleri kapsamlı şekilde anlatan bir yazıdır. Aynı zamanda önsöz tezin ne amaçla yazıldığını ele alır. Bir teşekkür niteliği taşıyan önsöz amaç olarak, tezin ne amaçla yazıldığını kısa özet şekilde anlatan bir yazıdır.

Tezde kullanılan önsözün amacı, okuyucuya çalışmanın genel olarak özetini geçmektir.

Önsöz, içerisinde yazarın çalışmayı neden ve nasıl yaptığına da atıfta bulunulur.

Aynı zamanda önsöz içerisinde tez konusunun seçilme nedenleri de bulunur. Tez yazımı esnasında yazarın çalışma sürecinde karşılaştığı çeşitli zorluklarda bulunur.

Bu kısımda tez yazdırma sürecinde yararlanılan kurumlara ve kişilere teşekkür mesajı da yer alır.

Lisans tezi önsöz örnekleri dikkate alındığında akademik çalışma olarak değerlendirilen tezler, bir teşekkür amacıyla yazılır. Önsözün içerisinde genel olarak tez sürecine yardım eden kişiler yer alır. Ayrıca tez yazım sürecine destek veren arkadaş aile ve benzeri kişiler de önsöze dahil edilebilir.

Önsöz Kısmı Nasıl Yazılır?
Önsöz hazırlarken birtakım kurallara uymak gerekir. Önsöz teşekkür amacıyla yazıldığından dolayı en fazla iki sayfa olması beklenir. Mümkünse bir sayfalık önsöz daha doğru olur. Bu şekilde önsöz okunurken okuyucu konuyu daha iyi anlayabilir.

Görüşleri net bir şekilde bağımsız bir dil ile yazmak önemlidir. Önsözde isimlerin gerçek unvanı var ise belirtilmesi diğer önemli hususlardan biridir.

Genellik tez yazım sürecinde araştırma adımında yaşanan zorluklar dile getirilir ve bu zorlukların nasıl aşıldığı anlatılabilir.

Önsözün kısa şekilde açık ve anlaşılır bir dil ile yazılması önemlidir. Bu hususta lafı çok fazla detaylandırmadan dikkat çekici giriş ile hazırlanması gerekir.

Tezin Önsözünde Ne Yazılır?
Tezin önsözünde teze yardımcı olan kişiler yer alır. Teşekkür niteliğinde önsözde yer alan kişiler unvanları ile yazılır.

Örnek

“Dijital Pazarlama ve SEO Uzmanlığı ile ilgi olan tezimde bana yardımcı olan Türkiye’nin En iyi SEO Uzmanı Ömür Erdolu ’ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Samimi bir dil ile hazırlanan ön sözde resmi dilden uzak bir yazım ele alınması gerekir.  Çok daha samimi bir dil kullanımı önemlidir.

Sürecin tüm aşamalarında aynı samimi dil kullanımı devam eder. Kişiler için muhakkak tezin ne amaçla yazıldığı belirtilebilir. Ayrıca tez ile ilgili araştırma sürecinde yazarın başından geçen zorluklar kısa şekilde yer alabilir.

Bu tezi okumakta lan kişilere de gösterilen ilgiden dolayı son bir teşekkür cümlesi kurulur.

Tezde Önsöz Yazmak Zorunlu Mu?
Tez yazma sürecinde esasen bir önsöz yazılması genel olarak zorunlu olmamaktadır. Ancak bu durum lisans tezlerinde olduğunda değerlendirme aşamasında olumlu bir durum oluşturur.

Tez yazım kılavuzları bu anlamda kişiler için en önemli durumları ifade eder. Yani bu kılavuz sayesinde önsözün zorunlu olup olmadığı kolayca anlaşılabilir.

 Hemen hemen tüm üniversitelerde öğrenciler tarafından belirli format ve kurallara uygun akademik tez yazması istenir. Tez yazımında zorlanmanız durumunda profesyonel tez danışmanlığı alabilirsiniz. Bu gibi durumlar karşısında önsözün olup olmaması gerektiği belirlenebilir.

Kısacası, önsözün zorunlu olup olmadığı hususunda üniversitenizin tez yazım kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.

Önsöz, sayesinde akademik bilgiler içeren resmi bir belgeye kişisel bir dokunuş katmak mümkündür.

Bu sayede kolayca tez çalışmanızın arka planını açıklayabilirsiniz. Tezin önsöz kısmında araştırma konusunu seçme nedenleriniz, çeşitli deneyimlerinizi vermek istediğiniz mesajı kolayca ortaya çıkarabilirsiniz.

 Bu sebeplere bağlı olarak da önsöz zorunlu olmasa bile, önsöz yazmak, tezinizi daha anlamlı hale getirebilmektedir.

Önsöz aracılığı ile tezinizi okuyanların sizleri çok daha iyi anlamasına imkân sunabilir. Tezi verilen bilgiler ışığında çalışmanın çok daha kolay bir biçimde akıllarda yer etmesine imkan sunar.

Önsöz sayesinde özellikle tezinizin teknik ve karmaşık bölümlerine daha anlaşılırlık kazandırılabilir.

Bu konuda birkaç Yüksek lisans tezini incelediğimiz de ortaya çıkmakta olan durum, yüksek lisans tezlerinde önsöz hazırlamanın zorunlu olduğudur. Üniversiteler de genellikle bu kısım talep edilmektedir.

Lisans tezlerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur. Önsöz hazırlama konusunda üniversite ile irtibata geçmek daha yararlı olmaktadır

Kısa önsöz örnekleri incelendiğinde daha başarılı bir önsöz hazırlama süreci geçirilebilir.

Önsöz Kaç Kelime Olmalı?
Önsöz bir ya da 2 sayfadan oluşur. Samimi bir üslupla ele alınan önsöz içeriğini olabildiğince tez yazım süreci ile ilgili detayların bahsedilmesi gerekir.

Daha başarılı bir önsöz yazma süreci geçirmek için üniversitenin hazırlamış olduğu tez yazım kılavuzuna bakmak yeterlidir.

Kelime sayısı olarak önsözün uzunluğu, içeriğe bağlıdır. Konunun nedenlerine ve amaca göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tüm bunlara rağmen yine de önsöz çok uzun olmamalıdır. Gayet kısa ve öz olmalıdır. Önsöz bölümünde vermek istenen mesajlar anlaşılır ve samimi olurken gereksiz cümleler kurumadan aktarılmalıdır.

Genel olarak önsöz, 250 ila 500 kelime arasında olmalıdır. Bu uzunluk, okuyucuya gerekli bilgileri sağlama açısında oldukça yeterli bir kelime sayısına sahiptir.

 

Önsöz Hazırlama Aşamaları Nelerdir?
Önsöz Kısmı Nasıl Yazılır bilmek isteyen herkese kolayca yol gösterecek olan aşamalara değinirsek;

Giriş Bölümü
Girişte olmazsa olmaz olan en önemli şey, tezin konusunun kısaca açıklanmasıdır.

 Tez tanıtımının kısaca yapıldığı giriş bölümünde hangi konunun ele aldığına değinilmelidir. Ele alınan tez konusunun neden önemli olduğu mutlaka bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Örneğin; “Bu tez seo eğitiminde teknolojinin kullanım etkilerini incelemektedir. Dijital Pazarlama ve SEO için gereken teknolojiler, modern bir yetiştirme için teknolojinin yönlendirmesi giderek nem kazanmaktadır”

Amaç ve Kapsam
Tezinizin amaç ve kapsamı mutlaka önsöz kısmında belirtilmelidir. Bu bölümde, tez araştırmasının hangi sorulara cevap verebilmeyi amaçladığını mutlaka açıklamak gerekmektedir.

Örneğin; "Bu tezin amacı, çocuk yetiştirmede teknolojinin çocuğu olumlu yönde nasıl etkilediğini değerlendirmektir. Tez araştırması, 5 ila 10  yaş arasındaki çocuklarda gerçekleştirilmiş olup teknoloji yardımı ile oluşan çeşitli faydaları sağlamaktadır."

Kişisel Deneyimler
Tez konusunu seçme amacınızı bu bölümde açıklamaklasınız. Bunun nedenlerini açıkça paylaşmalısınız. Bu da önsöz kısmını okuyanların çalışma sürecini ve neden bu konuyu seçtiğinizi anlamasına olanak sunar.

Örneğin:

"Bu tez konusunu seçme nedenim, modern grafik tasarımda en iyi şekilde logo tasarımını yapabileceğim teknolojileri elde etmektir."

Teşekkür Bölümü
Tez sürecinde istenen çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlamış olan kişi ve kurumlara teşekkür edilen bölümü oluşturur.

Tez hazırlama aşamasında destek alınmakta olunan danışmanlara, eğitmenlere, aile üyesinden olan kişilere, arkadaşlara ve bunun gibi daha birçok fikir alışverişi yapılan herkese teşekkür edilir

Örneğin; "Bu tezi hazırlama sürecimde bana yakından uzaktan faydası dokunan danışmanım Dr. Ayşe Topçu’ya, bu süreçte bana anlayışla yaklaşan eşime, sıklıkla moral motivasyon kazandırmakta olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu çalışmayı ortaya çıkarmam için beni baştan sona desteklemekte olan Uludağ Üniversitesi'ne minnettarlığımı sunarım."

Sonuç Bölümü
Önsöz için mutlaka bir sonuç bölümü bulunmalıdır. Bu bölümde ise, tezi okuyacak olan tüm kişilere iyi dileklerde bulunulması gerekmektedir.

Tezi okumak için ayrılan zaman, gösterilen ilgiden dolayı mutlaka özel bir teşekkür edilmesi gerekir.

Örneğin;" Tez çalışmamın çocuk yetiştirmede teknoloji kullanılarak fayda sağlamasını içine alan şekilde yol gösterici niteliğe sahip olmasını ve ailelere yeni perspektifler kazandırmasını umuyorum. Tezime göstermiş olduğunuz özel ilgiden ötürü hepinize çok teşekkür ederim."

Tez Yazarken Önsöz Nasıl Yazılır? Tez yazım sürecinde önsöz hazırlama ile ilgili hususları sizler için derledik. Daha fazla bilgi için sitemizde yer alan yazılara göz atabilirsiniz.