Titreşimli elek, herhangi bir parçacık, toz ve mukus için uygun bir tür titreşimli eleme makinesi cihazıdır. Şu anda, Çin'in gıda, ilaç, kimya endüstrisi ve metalürji endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Titreşimli elek, büyük titreşim genliği, yüksek titreşim yoğunluğu, düşük frekans ve elastik elek yüzeyi özelliklerine sahiptir. Çalışma sürecinde, maksimum eleme kuvveti her zaman korunur, böylece eleme verimliliği yüksektir, işleme kapasitesi büyüktür ve ekran değişimi uygundur. Mevcut üreticilere göre, özelleştirilebilir titreşimli eleğin geniş ekran yüzeyi ve büyük işleme gücü, farklı kullanıcıların üretim ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Titreşimli Eleklerin Sınıflandırılması

Ağırlık ve kullanım amacına göre

Titreşimli eleme ekipmanı, ağırlık ve amaca göre madencilik titreşimli elek, ince eleme titreşimli elek ve laboratuvar özel titreşimli elek olarak ikiye ayrılabilir.

Madencilik titreşimli elek şu şekilde ayrılabilir: eksantrik dairesel titreşimli elek, susuzlaştırma eleği, olasılık eleği, dairesel titreşimli elek, tambur eleği, doğrusal titreşimli elek, vb.

İnce eleme titreşimli elek, üç boyutlu döner titreşimli elek, ultrasonik titreşimli elek, döner elek, doğrusal titreşimli elek, düz sıralı elek ve yüksek frekanslı titreşimli elek olarak ikiye ayrılabilir

Malzemenin çalışma izine göre

Doğrusal titreşimli elek (malzemeler elek yüzeyinde düz bir çizgide ilerler).

Dairesel titreşimli elek (malzemelerin elek yüzeyinde dairesel hareketi).

Titreşimli Elek Çalışma Prensibi

Üç boyutlu döner titreşimli elek

Uyarma kaynağı olarak dikey motor kullanılır ve motorun üst ve alt uçları eksantrik ağırlıklarla donatılmıştır. Motorun dönme hareketi yatay, dikey ve eğimli üç boyutlu bir harekete dönüştürülür ve ardından hareket elek yüzeyine iletilir. Üst ve alt uçlardaki faz açısının ayarlanması, elek yüzeyindeki malzemenin yörüngesini değiştirebilir. Gıda, ilaç, kimya, metalurji ve diğer endüstriler için uygundur.

Doğrusal titreşimli elek

Doğrusal titreşimli elek, çift titreşimli motorlar tarafından tahrik edilir. İki titreşimli motor senkronize ve ters yönde döndüğünde, eksantrik blok tarafından üretilen heyecan verici kuvvet, motor eksenine paralel yönde birbirini dengeler ve motor eksenine dik yönde bir sonuç kuvvetine dönüşür. Bu nedenle, ekranın hareket izi düz bir çizgidir. İki motor mili ekran yüzeyine göre bir eğim açısına sahiptir. Heyecan verici kuvvet ve malzemenin kendi yerçekiminin birleşik kuvveti altında, malzeme elek yüzeyine fırlatılır ve malzemeyi eleme ve derecelendirme amacına ulaşmak için zıplayan düz bir çizgide ilerler. Boru hattında otomatik çalışmayı gerçekleştirmek için kullanılabilir. Faydalı model, düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik, basit yapı, kolay bakım, tamamen kapalı yapı ve toz taşması özelliklerine sahiptir. Maksimum eleme ağı, farklı partikül boyutlarına sahip 7 malzemeyi eleyebilen 400 ağdır.

Salıncak ekran

Salınımlı titreşimli elek, manuel sallamayı taklit eden düşük frekanslı bir döner titreşimli elektir. Prensibi, anlık hareketin radyal yer değiştirmenin ve bu yer değiştirmenin eksen olduğu dairesel hareketin (spiral hareket) sentezi olmasıdır. Eksantrikliği ayarlayabilen titreşim uyarıcısı, doğrusal olmayan üç boyutlu hareket üretir ve malzeme de eleme amacına ulaşmak için manuel çalışmaya benzer şekilde aynı hareketi üretir. Eleme aksesuarları ile birleştirildiğinde daha ideal eleme etkisi elde edilebilir; küresel, silindirik, pul ve hatta ağı tıkaması kolay olan ve hassas eleme gerektiren düzensiz malzemeler için uygundur.

Düz elek

Yüksek frekanslı titreşimli motor, düz sıralı elek için uyarma kaynağı olarak kullanılır. Malzemeler sisteme girdikten sonra, titreşim kaynağının kuvveti altında elek yüzeyinde üç boyutlu dönüş yapacaktır. Un ve kekleşme tamamen dağılacak, elekten hızla geçecek ve doğrudan alt yüzey haznesine girecektir. Safsızlıklar ve yabancı maddeler ayrılır ve cüruf boşaltma portuna boşaltılır ve üretim hattında "güvenlik görevlisi" rolünü oynar.

Madencilik titreşimli elek

Bu doğrusal titreşimli elek serisinin güç cihazının iki şekli vardır: titreşimli motorun doğrudan tahriki ve farklı ortamların ihtiyaçlarını karşılayabilen kaplin aracılığıyla sıradan motor tarafından tahrik edilen uyarıcının dolaylı tahrikli; Elek yüzeyi metal dokuma ağ, çubuk, döküm, kaynak, delme ve diğer formlara sahiptir. Elek yüzeyi, farklı eleme işlemlerinin gereksinimlerini karşılayabilen tek katmanlı yapıya veya çok katmanlı düzene sahiptir. Metalurji, madencilik, kömür, inşaat malzemeleri, elektrik enerjisi, kimya endüstrisi ve diğer endüstrilerde, özellikle metalurji endüstrisinde kullanılır. Yüksek fırın teknesi, kok fabrikası, konsantratör ve benzeri altında yaygın bir eleme makinesidir.

Siz de ihtiyacınıza en uygun olan titreşimli elek makinalarına Machineryline ile bulabilir ve satın alabilirsiniz. Machineryline ayrıca size satıcı ve alıcılarla doğrudan iletişim seçeneği de sunar. Böylece araçlarla ilgili tüm sorularınızı doğrudan satıcılara yönlendirebilir, merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz.