Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinin Sarılar Üç Dik Üçgen Alan Teoremlerinin doğru olup olmadığı hususunda talep edilen akademik görüş Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından incelenmiş verilen bilimsel akademik görüşte Sarılar Üç Dik Üçgen alan teoremlerinin doğru olduğu saptanmıştır.
Matematik camiası tarafından varsa faydalarının tartışılabilmesi için kitap ve sempozyum bildirisi gibi yöntemlerle yayınlama yoluna gitmesi önerilmiştir.
Bu hususta basına bilgi veren ünlü matematikçi ve bilim insanı Kerim Sarılar; “Sarılar Üç Dik Üçgen Alan Teoremlerinin" normal üçgen alan formüllerinden farklı olduğunu belirtmiştir.
“Sarılar Üç Dik Üçgen Alan Teoremlerinin" matematiğe yeni katkı ve faydalar sağlayacağını açıklayan Samsunlu Şair, matematikçi ve Bilim İnsanı Sayın Kerim Sarılar; “Sarılar Üç Dik Üçgen Alan Teoremlerimiz üçgenlerde geniş açının bulunmasına imkân sağlaması yanı sıra üç dik üçgenle beraber muhteşem eşitliklere kapı aralamaktadır. Eşitliklerle birlikte katkı ve faydalarını ise ileride ayrı teoremlerle açıklayacağın belirtti"
Bu güne kadar dünyada ilk defa üç eşitliğe dayanan Sarılar Dönengesi, Üç Üçgen Sistemi ve yine dünyada ilk defa elipsin çevre ve yay uzunluklarını doğru olarak bulan ve üniversitelerce doğrulanan teoremleri keşfettiğini açıklayan şair, bilim insanı ve ünlü matematikçi Kerim Sarılar; Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Hürriyet Gazetesi 26 May 2016 tarihli demecinde; “Türkiye değil, tüm İslam dünyasında son 500 yılda doğru dürüst bilime katkı yok.” dediğini hatırlatarak; “Ancak bu kısır döngünün artık ilmi keşiflerininim üniversitelerin değişik (matematik, fizik, inşaat mühendisliği, gemi inşa mühendisliği gibi) anabilim dallarınca onaylanması ile kalktığını ifade etti.
Bakara Suresinin 269. Ayetinde Yüce Allah’ın; “Biz ilmi ve hikmeti dilediğimiz kulumuza nasip ederiz” buyurduğunu belirten Matematikçi, Bilim İnsanı Kerim “Yüce Allah çalışmalarımın karşılığında bu eserleri bize nasip etti. Bana soruyorlar neden bunca sıkıntıları göğüsleyerek bu çetin mücadeleyi yürütüyorsun diye. Bir hadisi şerifte; “Kim bildiği bir ilmi gizlerse kıyamet gününde ateşten bir gem vurulur” deniyor. Kısaca ilmi eserlerimi YÖK kanunu gereği akademik görüş verme yetkisi üniversitelere ait olduğundan üniversitelere göndererek, ilmi gizlemeyerek, ilmin yayılmasına çalışıyorum” dedi.
Ayrıca Şair, Bilim İnsanı ve Ünlü Matematikçi Sarılar; “İlmi keşiflerinin alt yapısını teşkil eden teoremlerin 2017 yılında kitap halinde basıldığını, üniversitelere gönderildiğini ve 1.08.2022 tarihinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce Asıl Eser Sahibi olarak Sarılar Teoremlerinin kayıt ve tescili yapıldığını belirtti ve ilmi keşiflerine ait teorem ve eserlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği. kendisinden ruhsat alınmadan asla ticari faaliyette kullanılamayacağını açıkladı.
e-ha