16 Mart 2023 Tarihinde Kızılağıl- Bolu (40.7960 K 31.5357 D) merkez üssünde yerel saat ile 13:55’de aletsel büyüklüğü Ml=4.7 (Mws=4.7) olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Bolu ili ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir.
Kızılağıl Bolu (Ml=4.7) depreminin lokasyon haritası Bolu ili ve ilçeleri 1996 yılında yayınlanan T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. - II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımı ile 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir. Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Bolu ili PGA 475(yıl) maksimum ivme değeri 0.2-0.7g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin il sınırının özellikle kuzeyi boyunca (KAFZ) göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir.
Kuzey Anadolu Fay Zonu Bolu Ovasının güneyinden geçmekte ve Bolu’nun batısında iki kola ayrılmaktadır. Bölgenin depremselliği Kuzey Anadolu Fay Zonu tarafından belirlenmektedir.
Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) Bolu il sınırları içinde Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde şiddet değeri Io=VIII 1668 depremi meydana gelmiştir. Bolu ilinin batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde de şiddet değeri Io= VIII-IX aralığında olan hasar yapıcı depremler mevcuttur.
Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2022; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri M=5.0-5.9 arasındadır.
Bolu’nun kuzeybatısında Sakarya ve Kocaeli illerinde büyüklüğü M≥7.0 olan depremler mevcuttur. İl merkezine en yakın deprem 32 km. uzaklıkta olan 1999 UğurDüzce depremidir.
Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü, depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.
e-ha