Deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen çocuklara yönelik yapılan psiko-sosyal destek
çalışmalara Duygu Dostu Oyun Merkezleri ile katkıda bulunan Türkiye Emotion Coaching Enstitüsü, bölgede faaliyet gösteren çeşitli resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin çalışma
yürüttükleri Oyun Çadırları’nda ve/veya okullarda bu merkezleri kurarak binlerce depremzede çocuğa ulaşmayı hedefliyorlar.
Duygu Dostu Oyun Merkezi, duygu koçluğu yaklaşımını esas alan bir okul öncesi eğitim programı
olan Duygu Dostu Çocuk (Emotion Friendly Kids) programı içinde geliştirilen ve çocukların kendi yoğun duygularını anlama, sakinleşme, güvende hissetme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış, eğitsel materyallerin bulunduğu, duygu düzenlememerkezi işlevi gören oyun alanlarında çocuklar, böylelikle duygularını yönetme, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme ve duygu düzenlemeleri konusunda destek almış oluyorlar.
Çocukların kendilerini iyi hissetmedikleri, yoğun duygular yaşadığı ve/veya odaklanmada sorun yaşadığı anlarda çocukların oyun oynayarak, duygularını bastırmadan yaşadığı duruma odaklanabilmesi bu projenin ana amacı olarak görülüyor. Duygu Dostu Oyun Merkezleri içinde bulunan materyaller ile oynayan çocuklar, duygulara odaklanarak olumsuz duygular ile baş edebilmenin yollarını bulabilmeye çalışacaklar.
Bu proje ile, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yirmi okula ve yüzlerce çocuğa ulaşmak hedefleniyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan projeye deprem bölgesindeki her okulun başvurması mümkün. Duygu Dostu Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Emotion Coaching Çalışmaları Derneği Adına YK Başkanı Doç.Dr.Nalan Kuru'ya okullar emotioncoachingturkiye@gmail.com veya @emotioncoachingturkiyeadreslerinden ulaşabilirler.
Dernek Hakkında
Duygu Dostu Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Emotion Coaching Çalışmaları Derneği, eğitim
bilimleri alanında çeşitli konularda çalışmalarda bulunmak, sosyal duygusal öğrenme konusundaki
farkındalığı artırmak, bu konularda kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik eğitim programları
düzenlemek, belirlenen alanlarda akademik çalışmalar yapacak birimler oluşturmak, proje üretmek ve
Emotion Coaching (Duygu Koçluğu) yaklaşımının kamuoyuna tanıtılması, araştırılması, geliştirilmesi
ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak yoluyla bilim ve eğitim aracılığıyla faaliyet gösteren kişi,
kuruluş, okul, sivil toplum örgütlerine destek olmak ve tüm bu konularda danışmanlık yapmak
amacıyla çalışmalar yapan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru olan dernek, 2021'den beri faaliyet göstermektedir.
e-ha