11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin birinci ayı geride kalırken, barınma, hijyen, gıdanın yanı sıra psikososyal destek de hala önemli bir ihtiyaç. Afet bölgesinde çalışmalara devam eden ve düzenli olarak acil durum raporları yayınlayan Hayata Destek Derneği, bu ihtiyacı karşılamak için de sahada. Psikolog, psikososyal destek çalışanı ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan uzman kadrosuyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da çocuklara psikososyal destek etkinlikleri başladı. Dernek, Hatay’da çalışmalarına başlamak için planlamalarına devam ediyor.
Hayata Destek Derneği, Hatay merkezli olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’da afet sonrası acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak acil durum raporlarıyla bölgedeki durumu ve ihtiyaçları araştıran Hayata Destek, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan sadece afet bölgesinde değil, ülke genelinde MHPSS (Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek) etkinlikleri yapabilmek için resmi olarak izin aldı. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çocuk çadır oyun alanlarında Bakanlık personeliyle birlikte saha ziyaretinde bulunan derneğin uzman ekipleri, aynı zamanda afetten etkilenen çocuklarla psikososyal destek etkinliklerine başladı.
Çocukların bireysel özellikleri, farklılıkları ve çok yönlü gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanan psikososyal destek (PSS) çalışmalarıyla, çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan sorunları çözmelerine ve sosyal çevre ile uyum sağlamalarına yönelik beceriler kazandırılıyor; çocukların normal gelişimsel süreçlerini sürdürmeleri destekleniyor. Psikososyal destek çalışmaları kadar, bu çalışmaların uzman isimler tarafından verilmesi de önem arz ediyor. Herkesin yaşadığı zorlu yaşam deneyimlerine nasıl reaksiyon gösterdiği kendine has ve biricik. Bu nedenle özellikle depremden doğrudan etkilenmiş çocukların uzmanlarla temas etmesi hayati öneme sahip. Örneğin, deprem yaşamış çocuklarla bir çalışma yaparken, bu çalışmayı nerede, nasıl, hangi deneyime sahip uzmanlarla, hangi materyalleri kullanarak, hangi oyunlarla ve malzemelerle, ne kadar süre yapılacağı gibi birçok detayı planlamak önemli.
Hayata Destek mobil ekipleri ayrıca, afet bölgesinde PSS çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde gözlem ziyaretlerinde bulunuyor ve çocuklar açısından risk yaratma potansiyeli olabilecek uygulamaları (oyuncakların hijyenik olmaması, çocukların fotoğraflarının çekilmesi, çadır alanlarında abur cubur ve aşırı şekerli gıda dağıtımı vb.) raporlarında paylaşıyor.
Hayata Destek Derneği, acil durum MHPSS çalışma planı da hazırladı. Bu plana göre, uzman mobil ekip yapısında çalışmalara devam edecek olan kurum, çocuklar için depremden önce uyguladığı farklı psikososyal destek modüllerini depreme göre revize ediyor. Bu modüllerin arasında 5-12 yaş için yapılandırılmamış PSS çalışmaları, 12 yaş ve üzeri için Genç Destek Programı, Kız Çocuklarını Güçlendirme Programı, Oğlan Çocuklarını Güçlendirme Programı, Ebeveyn Destek Programı ve Okul Destek Programı bulunuyor. Planlamada çocuklara yönelik PSS etkinliklerinin yanı sıra psikolojik destek ve diğer kurumların MHPSS alanında kurumsal kapasitelerini geliştirmek de yer alıyor.
Hayata Destek Derneği Hakkında
Hayata Destek, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren, ulusal bir insani yardım kuruluşudur. Temelleri 2005 yılında atılan Hayata Destek, insani yardım ilkelerine uygun şekilde operasyonlarını şekillendirerek, afetten etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmek için ihtiyaç odaklı projeler uygular. İnsani yardım faaliyetleriyle 2022 yılında 70 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşan Hayata Destek sağlıklı, dirençli ve refah sahibi bir toplum için insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle çalışmalarını Türkiye ve çevresi bölgelerde yürütüyor.
Daha detaylı bilgi için hayatadestek.org web sitesi ziyaret edilebilir.
e-ha