Kalyon Holding olarak, iştirakimiz Kalyon PV fabrikası hakkında çıkan ve yanlış bilgiler içeren haberle ilgili, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Geçtiğimiz günlerde detaylarını aktardığımız ve ülkemizi enerji sektöründe bölgesel çapta söz sahibi yapmaya namzet iş birliğimiz ile ilgili olarak birtakım asılsız bilgilerin dolaşıma sokulduğunu üzülerek takip ediyoruz. Bunun son örneği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın’ın paylaştığı ve tamamen yanlış bilgiler veren ‘Holdingimize ait olan Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin yabancılara satıldığı’ açıklamasıdır.
11 Ağustos 2022 tarihinde duyurduğumuz üzere; International Holding Company (IHC) ile enerji alanında gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, Kalyon Enerji adlı şirketimizin yüzde 50’lik hissesini kapsamakta olup, söz konusu ortaklığa Konya-Karapınar’da yapımı devam eden güneş enerjisi santrali ile bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapacağımız yatırımlar dahildir. Başta güneş paneli üretim fabrikamız Kalyon PV olmak üzere diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santrallerimiz ise bu anlaşmanın dışında yer almaktadır.
Türkiye’yi enerjide bir üst lige taşımasını amaçladığımız bu stratejik ortaklıktan elde ettiğimiz geliri hem Kalyon Enerji’ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde hem de tamamı Kalyon Holding’e ait olan Kalyon PV’nin kapasite artırımında kullanacağız. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli olmasından ötürü gurur duyduğumuz bu güzide tesisin 1000 MW olan üretim kapasitesini 2000 MW’a çıkarmak için tüm hazırlıklara başlamış bulunuyoruz.
Dolayısıyla; fabrikamız Kalyon PV’de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding’e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz.
Tüm bu bilgiler ışığında hem geleneksel hem de sosyal medyada şirketimize itibar suikastı yapmaya ve yerli üretimin önüne engel çıkarmaya çalışan bu anlayışı üzüntüyle karşılarken; asılsız iddialara yanıt olarak aktardığımız tüm bu objektif gerçekleri değerli kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.
e-ha