Milli Eğitim Bakanlığında 2018 yılı ve yeni müfredata karar vericiler maalesef Matematik Geometride elipsin alan formülünü müfredattan çıkartarak o alanda eğitimi bilgi yazılım çağının dışına çıkartmışlardır.
Milli Eğitim Bakanlığında 2018 yılı ve yeni müfredata karar vericiler maalesef Matematik Geometride elipsin alan formülünü müfredattan çıkartarak o alanda eğitimi bilgi yazılım çağının dışına çıkartmışlardır. Gerek iktidar ve gerekse muhalefet partilerinin de eğitimi bu alanda incelemedikleri ve o hususlarda bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Şayet orta eğitim ve öğretim bilgi yazılım çağının dışında kalmaya devam ederse ülkemiz eğitim ve öğretiminde gerileme başlayacak ve orta eğitim sistemimizde zaman kaybı nedeni ile telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir.
Mevcut kanunlar ve Milli Eğitim Bakanlığının yazılarına göre; “Ülkemizde üniversitelerin bilimsel özerkliği olup Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel özerkliği yoktur. Milli Eğitim Bakanlığının ilmi buluşları doğrulama ve orta öğretimde seviye belirleme yetkisi de yoktur. İlmi buluşları doğrulama ve orta öğretimde seviye belirleme yetkisi bilimsel özerkliği olan üniversitelere aittir.”
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı üniversitelerce doğrulanıp orta öğretimde okutulması veya proje olarak verilmesine onay verdiği üniversitelerin akademik bilimsel görüşlerine görmezden gelip akademik bilimsel görüşlerde ilmi buluşların gerekçesi olan elipsi dolayısı ile elipsin alan formülünü “Sadeleştirme bahanesi ile” müfredattan çıkartmıştır. Bu da o alanda orta eğitim ve öğretim sistemimizi bilgi yazılım çağının dışına çıkartmıştır.
Çünkü Geometride her çeşit üçgen dâhil bilgi yazılıma geçmek için;
Elipste; "alan oranı = yükseklik oranı" eşitliğinde alan oranı Ao1= (b1/r),

Ao1 = (b1/r) : 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1 kullanımı olmazsa olmaz şartıdır. Ao1 = (b1/r); b1 = r* Ao1 b1 = r * b1 / r A(E) = Pi * r * r * (b1/r) r ler sadeleşirse A(E) = Pi * r * b1

İşte her çeşit üçgen dâhil bilgi yazılım çağına geçişin anahtarı elipsin alan formülü içine uyarlanan Alan Oranı; Ao1 tarafında oluşmaktadır. Ve elipsin alan formülünü ilkokul öğrencileri bile öğrenebilir.
Kısaca üniversitelerce doğrulanıp orta öğretimde okutulması ya da proje olarak verilmesi onaylı milli ilmi keşiflerin Milli Eğitim Bakanlığındaki bir kısım bürokrasi tarafından okutulması engellenmek istenmektedir. Mevcut müfredata göre de proje olarak verilmesini engelleyememekte ancak üniversitelerin akademik bilimsel görüşlerini görmezden gelmektedirler.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizin en güzide üniversitelerinin verdikleri akademik bilimsel görüşlere rağmen bu hususu inatla sürdürmeye ve o alanda eğitim ve öğretimi bilgi yazılım çağının dışına taşımaya devam etmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı elipsi müfredattan çıkartmakla elipsin etkilerini diğer dersler üzerinden atamamış ve kendi kendi ile de çelişir duruma düşmüştür. Birçok örnekten sadece bir örnek verelim. Orta öğretim F10.4.7 Fizik Merceklerde; “Merceklerin odak uzunluğunun bağlı olduğu faktörlere değinilir” Oysa odak uzunlukları bir elipste bulunur ve bir de Sarılar Dönengesinde bulunur.
Hele bir Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi var. Şekillerin çoğu eliptik. Mesela bu derste yer alan: “Dış merkezlik: Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük eksene oranına eşittir.” Bu hususu elbette öğrenci önce matematikte öğrenecektir. Elipsi matematikte çıkarırsanız bu Fizik dersini de menfi olarak etkiler. Kısaca elips olmadan Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi olur mu? Varın siz düşünün…
e-ha