Eğitim alanındaki en yeni öğrenme teknolojilerinin, inovatif eğitim uygulamalarının ve anaokulundan üniversiteye kadar her kademedeki sınıflara yönelik heyecan verici ürünlerin sergilendiği GESS Türkiye 2023 Fuarı, 24 – 26 Mayıs tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.
Fuarın, global ölçekli konferanslar ayağında ise en dikkat çekici konu başlıklarından birisi, büyük bölümü deprem kuşağındaki Türkiye’nin afet durumlarında eğitimdeki B planını ortaya koyan “Olağanüstü Haller Pedagojisi” olacak. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı, Türkiye Metaverse Platformu Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan, eğitim literatürüne kazandırdığı Olağanüstü Haller Pedagojisi modelini, 24 Mayıs Çarşamba günü fuarın Eğitimde Yenilikler Sahnesi’nde anlatacak.
Prof. Dr. Eraslan; “Olağanüstü durumlarda, afetten etkilenen bölgelerde eğitimi eski haline getirmek ve sürdürmek için yöntem ve süreçler gerekli”
“Türkiye, 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. İyileştirme ve yeniden inşa adımlarının atıldığı bu dönemde, başta depremden etkilenen şehirlerimiz olmak üzere ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu modellerden birisi Olağanüstü Haller Pedagojisi” diyen Prof. Dr. Levent Eraslan, şu anda Türkiye’nin eğitim sisteminde böyle bir modelin bulunmadığını söylüyor. Eraslan, literatüre kazandırdığı modeli şu şekilde tarif ediyor; “Öğretim programlarının seyreltilmesi, öğretim ortamları, öğrenme kaynakları, ölçme değerlendirme gibi süreçlerin bu akut durumlara göre yeniden dizayn edilmesine olağanüstü haller pedagojisi diyoruz.
Olağanüstü Haller Pedagojisi, olağanüstü durumlara yönelik öğretim programı, öğretim yöntemleri, içerik ve ölçme değerlendirme gibi hususları içerir.”
Prof. Eraslan, deprem, salgın, yangın ve sel felaketi sonrası eğitim ve öğretimin devam etmesi bu pedagojinin etkin kullanımına bağlı olduğunu vurguluyor.
e-ha