Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kurul İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 13.05.2023 tarihli dilekçesi üzerine bir karar vererek kararı kamuoyu ile paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulunun 13.05.2023 tarihli ve 2023/975 sayılı kararında; "İlgi (a)’da kayıtlı dilekçe ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimini esas olmak üzere sandık sonuç tutanaklarının birer suretinin partide görevli müşahitlere verilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)’de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile Yüksek Seçim Kurulunun 15.03.2023 tarihli ve 2023/129 sayılı kararı ile kabul edilen 135 sayılı Genelge'nin 43'üncü maddesi uyarınca, sandık sonuç tutanağının bir suretinin, seçime katılma yeterliliğine sahip olan ve talep eden Cumhurbaşkanı adaylarının, siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine verilebileceğine karar verilmiştir" denildi.
Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine, İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne dağıtımı yapılarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi web sitesi www.ysk.gov.tr adresinde de yayımlandı.
e-ha