Ülkemizi derin acıya boğan 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin 1. Yılında düzenlediğimiz anma ve farkındalık etkinliği ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız anılırken, ülkemizin deprem gerçeğine de mercek tutulacak.
İZ-AFED Derneği Başkanı Servet ERTAŞ'ın moderatörlüğünde yapılacak
etkinliğin "Uzman Görüşü" bölümünde 6 Şubat Depremlerinin yapısal hasarları ve deprem sonrası yaşanan ikincil afetleri, konunun uzmanları ve bilirkişiler anlatacak.
"Serbest Mikrofon" bölümünde ise deprem bölgesinde arama kurtarma, ilkyardım, iaşe, barınma, yardım dağıtımı, ulaştırma, haberleşme, hasar tespiti, enkaz kaldırma, operatörlük, tercümanlık, koordinatörlük, bilirkişilik vb.gibi görevleri ifa edenler dinlenerek, onların aktaracakları deneyimleri not edilecek.
Etkinliğin sonraki bölümünde 6 Şubat Depremleri için ülkemize yardıma gelen Meksika asıllı ressam ve aktivist Roberto MARQUEZ, deprem sürecindeki gözlemlerini anlatarak, Meksika ve ABD'nin afet yönetim sistemleriyle kıyaslama yapacak.
Dinleyicilerin soru, görüş ve önerileri ile sona erecek toplantının Sonuç Bildirgesi oluşturularak İZ-AFED Derneği ve İzmir Kent Konseyine rapor olarak sunulacak.
e-ha