Kerim Sarılar Bilim İnsanı, Matematikçi: “Eğitimde Ya Lider Olacağız Ya Da Yazılım Çağının Dışında Kalacağız” Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında elipsi müfredattan çıkartmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; başta her çeşit üçgen olmak üzere bir çok geometrik şekil elipsin alan oranı içine uyarlanan Ao1 = (b1/r) sayesinde bu alanlarda yazılıma geçilebilmekledir. Başlangıç ise;
Ao1: 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1 Çember: 1 dir.
Sayın İbrahim YAŞAR Siz Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı olarak ülkemizin en güzide üniversitelerin doğrulayıp orta öğretimde okutulmasına onay verdiği “Yerli ve Milli” ilmi keşiflerin orta öğretimde okutulması hususunda düşünceleriniz nedir?
İbrahim Yaşar Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı: Böyle bir keşfin bizim bilim insanlarımız tarafından yapıldığı için son derece memnun olduğumu belirtmek ve sizi tebrik etmek isterim ve ülkemiz için neleri değiştirebileceğini merakla okullarımızda yerli ve milli eğitime katkı sağlayacak bir buluş elbette ki okullarımızda okutulması elzemdir çokta önemlidir.
Bizim partimizin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de milli eğitim müfredatı bizim değerlerimizle örtüşen yerli ve milli bir eğitim müfredatı Ahlak ve maneviyatı da önceleyen bir eğitim sistemi mevcut idarecilerimiz in bu konudaki tutumları maalesef hem şahsi fikrim hemde partimizin prensipleri ile örtüşmemektedir. Acilen sistem revize edilmelidir
Bizim partimizin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam ediyor.
Genel Başkanımızın da fikirleri ve yaptığı açıklamalar Ahlak ve maneviyatı önceleyen toplumumuzun genetik yapısına uygun yerli ve milli eğitime geçilmesi yönündedir
Kerim SARILAR Bilim İnsanı, Matematikçi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki; “Yerli ve Milli Üretim” Şimdi yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası: "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz" dedi. Ancak daha önce de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN!’A yapığım müracaat ve Milli Eğitim Bakanlığına Cumhurbaşkanlığınca gerekli talimatın verilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığından aldığım yazıda; “MEB ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereği TÜBİTAK’ın hazırladığı 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı TTK Kararı ile yayınlanan yeni matematik öğretim programında 19 sayfada veri, sayma ve olasılık konu başlığı altında yer alan 10.1.1 sıralama ve seçme konu kazanımlarından 10.1.1.5. kazanımında belirttiğiniz hususa yer verilmektedir.
Program Değerlendirme ve Revizelerinde diğer ilgili konularda da önerinizin ilgili komisyonlarca değerlendirileceği” ve yine Milli Eğitim Bakanlığından aldığım 12.01.2015 tarih ve 1709 sayılı yazıda “OLUMLU” olarak tarafıma resmi olarak bildirilmiş olmasına rağmen üniversitelerce orta öğretimde okutulması onaylı “Yerli ve Milli Üretim” olan yazılım uyumlu milli ilmi keşifler okutulmadı. Bu ülkenin çok önemli bir eğitim sorunudur. Sayın İbrahim YAŞAR Siz Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı olarak konuyu Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile görüşür müsünüz? Sizce bu hususta neler yapılabilir?
İbrahim YAŞAR Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı: Soruyu cevaplamadan önce size sorum şu: “İlmi keşiflerin doğrulama ve seviye belirlemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca sizden ne talep edildi?
Kerim Sarılar Bilim İnsanı, Matematikçi: Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazıları gereği milli ilmi keşiflerin doğrulanması ile ilgili işlemlerin yetkisi dışında olduğundan ilmi keşiflerin doğrulanması ve seviye belirlemesinin üniversitelerden alınacak akademik görüşlere ihtiyaç duyulduğu tarafıma bildirilmiştir. İlmi keşifleri doğrulama ve akademik görüş verme yetkisi üniversitelere ait olduğundan milli ilmi keşiflerin ABD ile imzalanan Fulbright anlaşmasının 5. Maddesi gereği Fulbright eğitim komisyonuna girmeden orta eğitim ve öğretimde okutulması veya proje bazında değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.
İbrahim YAŞAR Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı: Peki Milli Eğitim Bakanlığı okutulmama gerekçesi olarak size ne diyor?
Kerim Sarılar Bilim İnsanı, Matematikçi: Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan yetkisi olmadığını söylüyor. Diğer taraftan her halde bünyelerinde alan uzmanı olmadığından bana ait olan orta eğitim seviyesinde olan ilmi keşiflerin yanı sıra yine bana ait olan üniversite seviyesinde olan ilmi keşifleri bir birine karıştırıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı şayet kurullarda üniversitelerden akademisyen görevlendiriyorsa bu da bünyesinde alan uzmanı olan üniversitelerden görevlendirilmelidir. Zira bazı üniversiteler bünyelerinde Matematik Profesörü olmasına rağmen o alanda öğretim üyelerinin bulunmadığına dair resmi yazıları mevcuttur. Bu hususta tezat teşkil edecektir.
İbrahim Yaşar Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı: Konuyu Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a götürdüğümüzde yerli ve milli ilmi keşifleri doğrulaması yanı sıra ora öğretimde okutulmasına onay veren ve bünyesinde alan uzmanı bulunan üniversiteler hangileridir?
Kerim Sarılar Bilim İnsanı, Matematikçi: Bünyesinde Alan Uzmanı Olan Öğretim Üyeleri İlmi Keşiflerimize Akademik Görüş Veren Akademisyenlerdir. Aynı Üniversitede O Alanda Başka Alan Uzmanı Olmadığında O Akademisyenlere Havale Edilmektedir. İşte Milli İlmi Eserimizi Doğrulaması Yanı Sıra Orta Öğretimde Okutulması ya da Proje Olarak Verilmesi İçin Akademik Mesleki Bilimsel Görüş Ve Onay Veren Üniversiteler:
Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumuna talebimiz üzerine bilir kişi olarak görevlendirilen Ankara Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görüşü, Bilkent Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi.
e-ha