İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Arslan tarafın gerçekleştirilen canlı cerrahi operasyonunu 5.000 kişi canlı izledi!
Dünya Üroloji Kongresi ve Türk Üroloji Derneği işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin 100. Yılın şerefine bu sene Dünya Üroloji Kongresi Türkiye'de yapılmaktadır.
Bütün Dünya'dan değerli 5.000 tane üroloji doktoru kongreye katılım sağladı. Kongremizde aynı zamanda canlı cerrahiler de gerçekleştirmekte biz de bu kongrede Holep cerrahisini klinik olarak, İstanbul Okan Hastanesi’nde gerçekleştirdik. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan tarafından canlı cerrahi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ameliyatı tüm Dünya'da üroloji doktorları takip etti.
Holep cerrahisi prostat cerrahisinde gelinen son teknoloji lazerle kapalı olarak prostatın iyi huylu büyümesinde kesin çözüm sağlayan bir tedavidir. Biz bu teknolojiyi yıllardır yüksek tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Bütün birikimimizi, deneyimimizi tüm dünyadaki meslektaşlarımızla bu kongre aracılığıyla paylaşma şansı bulduğumuz Cumhuriyet’imizin 100.yılında Türkiye’yi tüm dünyada temsil ettiğimiz için gururluyuz.
e-ha