Altı yaşındaki kız çocuklarının evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılmalarının İslam’da yerinin olmadığını açıklamak CHP’ye düştü. CHP’li Remzi Kazmaz, din kisvesinin altında gizlenen, İslami çevrelerin başını kuma gömüp görmek istemediği tarihi ve dini gerçekleri açıkladı.
CHP’li Remzi Kazmaz, tarikatların dini bilgileri yanlış yorumlayarak çocuk yaştaki kişilerin evliliklerini dini kaynaklar çerçevesinde meşrulaştırdıklarını, bu düşüncelerine de İslam peygamberi Hz. Muhammed ve eşi Hz. Ayşe’yi alet ettiklerini söyledi.
Tarikatların, İslamofobik çevrelerle aynı çizgiye geldiğini savunan Avukat Remzi Kazmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:
KURAN’A DEĞİL UYDURMA HADİSE İNANIYORLAR
“İslam’ı eleştirenler, Hz. Ayşe'nin 50'li yaşlarında olan Hz. Muhammed'le nişanlandığında sadece altı yaşında olduğunu ve gerdeğe girdiklerinde de sadece dokuz yaşında olduğunu iddia ediyor.
Bunu da peygamberden 178 yıl sonra dünyaya gelen ve peygamberin sözlerini toplayıp yazan Sahih Buhari’ye dayandırıyorlar. Tarikatlar, Kuran’da yazmadığı halde, peygamberden 200 yıl sonra toplanan ve inandırıcılığı olmayan bir sözde (uydurma) hadise inanarak hareket etmektedir. Hz. Ayşe'nin evlilik yaşına ilişkin bilinen tüm hesap ve kayıtlara bakıldığında ise yaşının 9 ila 19 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Bu nedenle Hz. Ayşe'nin kaç yaşında evlendiğini kesin olarak bilmek imkansızdır. Bildiğimiz tek şey vardır, o da Kuran'ın evlilik hakkında ne söylediğidir. Evlilik sadece rıza gösteren yetişkinler arasında yapıldığında geçerlidir ve bir kadının kendi eşini seçme hakkı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed'in eylemleri Kuran'ın evlilik hakkındaki öğretilerini yansıtır. Hz. Muhammed, Kuran’da olmayan bir şeyi yapmamıştır.
Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe'yle evliliğiyle ilgili İslamofobik tasvir, haçlı seferlerine kadar uzanır.
Kayıtların açıkça gösterdiği şey, Hz. Muhammed ve Hz. Ayşe'nin Kuran'da emredilen karşılıklılık, şefkat ve saygı standartlarını belirleyen sevgi dolu ve eşitlikçi bir ilişkiye sahip olduklarıdır.
MÜSLÜMAN KADINLARIN ROL MODELİNE HAKARET EDİYORLAR
Devlet yöneticisi, savaşçı, alim, müftü ve hakim olan Hz. Ayşe, maneviyat, aktivizm ve bilgiyi birleştirdi, bu nedenle de bugün birçok Müslüman kadın için bir rol model olmaya devam ediyor. Onun gerçek mirası ile İslamofobik materyallerdeki tasviri arasındaki uçurum sadece tarihsel olarak yanlış değil, aynı zamanda öncü bir kadının anısına bir hakarettir.
Hz. Ayşe'nin hikayesini genç kızların istismarını meşrulaştırmak için manipüle edenler ile İslam'ı bu istismarı meşrulaştıran bir din olarak göstermek amacıyla manipüle edenler, düşünülenden daha fazla ortak noktaya sahiptir.
Oryantalist bilim adamı W. Montgomery Watt, İslam peygamberi Hz. Muhammed hakkında “Dünyanın tüm büyük adamları arasında hiçbiri Muhammed kadar kötülenmedi” diye yazıyor. Tarikatlar da yanlış davranışlarıyla bu kervana katılmıştır.
İslami çevreleri, yaşanan din ve vicdan istismarlarına dur demek için daha cesaretli davranmaya çağırıyorum.”
e-ha