Engelsiz Bileşenler Federasyonu Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaptı.
Engelsiz Bileşenler Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan olduğu açıklamada şu görüşlere yer verildi: 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisi yapılacaktır. Bu yönüyle şimdiden halkımızın demokratik katılımının en üst düzeyde olduğu problemsiz bir süreç diliyoruz.
Ancak biz engelliler açısından siyasal katılma ve temsil süreçlerinin birçok engelle iç içe olduğunu biliyoruz. Bizler de bu ülkenin yurttaşları olan milyonlar olarak bu süreci engeller olmadan geçirmek istiyoruz. Hem bu süreçte hem de seçim günü tüm engellileri, siyasal iradelerine sahip çıkmaya, engellilerin sorunlarına çözüm arayan siyasi parti ve adayları desteklemeye çağırıyoruz.
Ancak büyük çoğunluğu yoksul olan engellilerin deprem ve ekonomik kriz koşullarında aday adaylık, adaylık ve seçilme hakları birçok kesim ve siyasi parti tarafından yok sayılmaktadır. Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, erişilebilirlik ve diğer sorunlarının çözümsüz kalması, engellilerin siyasal katılım ve temsil haklarının tanınmamasının en temel sonucudur. Erişilebilirlik mevzuatının uygulanmadan 2005 yılından bu yana ertelenmesinin en temel nedeni, engellilik farkındalığı olmayan karar alıcıların egemen olmasıdır.
Engelliler adına yürütülen siyasal mücadelede engelliler özne olmadıkça, engelliler karar alma süreçlerine dahil edilmedikçe, engelli siyasal temsili arttırılmadıkça sorunlar ötelenecektir veya ertelenecektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında engelli yurttaşların yok sayıldığı bu duruma son verilmelidir.
10 milyon yurttaş üzerinde olduğu bilinen engellilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsili maalesef hala sembolik düzeydedir. Siyasi partilerin karar alma mekanizmalarında yer alanların sağlamcı bir bakış açısına sahip olduğu, engelli aday adaylıklarına ve adaylıklarına alan açmadığı, seçilecek yerden engellileri aday göstermediği bir süreci yeniden yaşamak istemiyoruz.
Tüm siyasi partilerin Türkiye’de yaşayan engellilerin sesini ve sözünü meclis gündemine taşıyacak, sağlamcılık ve ayrımcılığa karşı mücadele edecek, engellilerin sorunlarına çözüm arayacak millet vekillerini seçilecek yerden aday yapmasını talep ediyoruz. Bu talep on milyon engellinin ve milyonlarca engelli ailesi mensubunun talebidir. Bu talebi dikkate almayan siyasi partileri genel ve yerel seçimlerde tespit edecek rapor çalışmalarımızı yerel seçimlerden önce engelli kamuoyuna duyuracağımızı şimdiden söylüyoruz. Engelliler adına siyasetin engelliler olmadan yapılmasına artık tahammülümüz kalmamıştır. Tüm karar alıcıların, siyasi partilerin engelli nüfusa uyumlu bir oranda engelli milletvekilini seçilebilecek şekilde aday yapması hem demokrasinin gereğidir hem de yıllardır ertelenen sorunların çözümü için gereklidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
e-ha