Bayan Ürolog Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen kadınlarda idrar kaçırma tedavisini çok başarılı ve kesin olarak yapmaktadır.
İdrar kaçırma ameliyatlarını steril koşullarda hastane ortamında, genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirmektedir. Kadın ürolog olarak Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen’in özellikle idrar kaçırma vakaları ile ilgilenmesinin nedeni, kadın ürolojisi alanında ileri düzey eğitim alması ve kadınlarda idrar kaçırma şikayetlerini binlerce hasta üzerinde incelemiş olmasıdır.
Kadın üroloğu olarak idrar kaçırma ameliyatlarında TOT (TRANSOBTURATOR TAPING) ameliyatını ve non-invaziv olarak mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu ameliyatını başarıyla uygulamaktadır.
e-ha