Türkiye'de katılımcı demokrasi kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Oy ve Ötesi Derneği, Dijital Demokrasi Platformu ile oy vermenin ötesine geçmeye devam ediyor. Dijital Demokrasi Platformunda bir araya gelen yurttaşlar yaşadıkları ilçelerin yerel sorunlarını tespit edecek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilecek. Oy ve Ötesi ise bu çözüm önerilerinin şekillendirilmesi ve Belediye Meclisi gündemine alınması için sürece katkı sağlayacak. Platform, 2021'in Ağustos ayından itibaren, İstanbul Avcılar'da pilot uygulama olarak hayata geçti. 

Oy ve Ötesi; hayata geçirdiği Dijital Demokrasi Platformunda yurttaşları çevrimiçi ortamda bir araya getirerek yerel sorunların çözümüne yurttaş katılımını artırmayı hedefliyor. İlçe sakinleri Dijital Demokrasi Platformunda çevrim içi olarak bir araya gelerek, ilçelerin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirecek. Oy ve Ötesi ilçe sakinlerinin ileri sürdüğü çözüm önerilerinin şekillendirilmesi için sürece katkı sağlayacak ve bu önerilerin Belediye Meclisi gündemine alınması için çalışmalarda bulunacak.  

Dijital Demokrasi Platformu, yurttaşların kendi yerel sorunlarını dile getirebileceği, birbirlerinin öneri ve şikayetlerini görüp onlar hakkında tartışabileceği, bu tartışmalar neticesinde çözüm önerileri oluşturabileceği, çağın bilgi ve iletişim teknolojisine uygun bir platform olma özelliğini taşıyor. 

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Mustafa Köksalan konuyla ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Dijital teknolojilerin yaşamımızda yarattığı en önemli değişimlerden biri yurttaşların özellikle yerel yönetim süreçlerine katılımını kolaylaştıran platformların gelişimine olanak tanıması. Dijital Demokrasi Platformu ile ilçe sakinlerinin, yerel yönetim ve karar alma süreçlerine etkili biçimde katılmalarına olanak tanımayı hedefliyoruz. Dijital Demokrasi Platformu, yurttaşların kendilerine sunulan sınırlı sayıdaki seçenekten birini tercih etmek veya öneri ve şikayetlerini bireysel olarak yetkili mercilere ulaştırmak yerine, kendi tespit ettikleri sorunları ve geliştirdikleri çözüm önerilerini ortaya koyup tartışabileceği bir alan yaratıyor. Katılım odaklı dijital demokrasi araçlarını yurttaşlara tanıtma hedefindeki bu pilot uygulama sayesinde hem yurttaşlardan gelecek talep sayısında hem de yerel yönetimlerin dijital demokrasi araçlarını kullanma eğiliminde artış olmasını bekliyoruz.”  

Platform, 2021'in Ağustos ayından itibaren, İstanbul Avcılar'da pilot uygulama olarak hayata geçti. Pilot uygulama sonrasında platformun daha geniş bir uygulama alanına yayılması ve belediyelere katılımcı dijital demokrasi uygulamalarını kullanabilmeleri için bir yol haritası sunulması hedefleniyor.

 Platform hakkında ayrıntılı bilgiye dijitaldemokrasi.org web sayfasından ve iletisim@dijitaldemokrasi.org e-posta adresinden ulaşılabiliyor.

e-ha