Dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte sürdürülebilir tam entegre yapısı ile Türk Piliç Eti sektörü bu yaz mevsiminde de talebin tamamını karşılayacak şekilde çalışmaya devam ediyor.
Ülkemizde üretilen piliç etinin yaklaşık %60 ı bütün ve geri kalan %40 ı ise parça olarak tüketiliyor. But, göğüs ve kanat gibi parça piliç eti ürünleri, kemikli ya da kemiksiz şekilde tüketici tercihlerine göre ambalajlanmış olarak market raflarında ya da restorant menülerinde yerlerini buluyor.
Bütün ve parça olarak piyasaya sunulan piliç eti ve ürünleri,tüm üretim sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayına tabi izinli işletmelerde, resmi gözetim ve denetim altında yapılıyor. Böylece; piliç eti ve ürünleri, ambalaj bütünlüğü bozulmadan ve etiketinde belirtilen şartlar altında üreticinin gönül rahatlığı ile tüketmesi için piyasaya sunuluyor.
Son günlerde basında, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası dönem ile ilgili piliç eti ve ürünlerine ulaşılamadığına dair bilgiler yer almaktadır. Konuya ilişkin BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu olarak açıklama yapma gerekliliği görülmüştür.
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve yılbaşı gibi tüketimin yoğun dönemlerde, özellikle resmi tatil olması nedeniyle lojistik sorunlar yaşanabilmekte ve raflarda istenilen ürün çeşitleriyle ilgili erişim sıkıntısı oluşabilmektedir. Nihai tüketiciye satış yapılan yerlerin, tüketim talebini öngörerek piliç eti ve ürünlerini tedarik etmesi ve sipariş vermesi, bu gibi sorunları ortadan kaldıracaktır. Özellikle bu sene dini bayramlarımızın yaz sezonuna denk gelmesi ve resmi bayram tatilinin uzaması nedeniyle, önceden öngörülmeyen bir talep yoğunluğu yaşanmış ve nihai tüketim yerlerinde, öngörülemeyen talep yoğunluğu nedeniyle kanat gibi bazı piliç eti ürün çeşitlerine ihtiyaç artmıştır.
Buna rağmen üretimde azalma söz konusu değildir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemiz piliç eti ürünlerinde kendi yeterli üretime devam edilmektedir. Nitekim TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) bu gerçeği rakamlarla kamuoyu bilgisine sunmuştur. En güncel TÜİK verilerine göre 2024 yılı Nisan ayında, önceki aya göre tavuk etinde %6,1 ve önceki sene aynı aya göre %6,8 üretim artışı bildirilmiştir. İhracatçı birliklerinin raporlarından edinilen bilgilere göre yapılan değerlendirmelerde 2024 yılı Ocak-Nisan arasındaki 4 aylık dönemde iç piyasada %9 seviyesinde artış gözlenmiştir.
Bütün piliç etinin %10 luk kısmını kanat oluşturur. Bir kısım bütün olarak tüketilirken, parça olarak tercih edilen but, göğüs gibi ürünlerin yanında kanat ürünü, toplam piliç eti üretimin sadece %4 ünü teşkil etmektedir. Dolayısıyla; kanat ürünü geri kalan %96 lık kısma göre çok sınırlı kalır. Açıkça ifade etmek gerekir ki; kış aylarında tüketilmeyen ve şoklanan kanat ürününün tüketici tercihinin çok yoğun olduğu son dönemde de talebin tamamını karşılayama sorunu yaşanmıştır. Bu durum, bizi, piliç etinde üretimin yetersiz olduğu sonucuna ulaştırmaktan çok uzaktır.
Diğer taraftan, bazı meslek odalarının, piliç eti ve ürünlerinin kesimhanede ambalajlanması ve etiketlenmesi yasal zorunluluğundan vazgeçilmesi talebi, piliç eti sektörü tarafından halkın sağlığı gözetilerek, sakıncalı görülmektedir. Ambalaj bütünlüğünün bozulması ve kontrolsüz bir ortamda yeniden parçalanarak tüketiciye sunulması, piliç etinin üretimi, kesim, paketleme, depolama, sevkiyat süreçlerinde sunulan soğuk zincirin kırılmasına ve böylece güvenilirliğinin azalmasına neden olabilecektir.
Türk Piliç Eti sektörü iç pazardaki talebi karşılayacak, ihracat pazarlarında da global rakipleri ile rekabet edecek seviyede üretim yapmaya devam etmekte ve edecektir. Bu vesile ile Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı Mayıs – Aralık arası süreçte piliç eti sektörüne getirdiği ihracatta kısıtlama uygulamasının da bir an önce kaldırılması, dış pazarlardaki gücümüzü korumak adına çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir.
Kurulduğu günden günümüze, sürekli gelişim ve inovasyon fırsatlarını takip ederek globalde rekabet edebilecek seviyede kalan ve dünyada ilk 7 de olan Türk Piliç Eti sektörü, üzerindeki sorumluluğun bilinci ile gerek iç, gerekse de dış talebi karşılayacak nitelikte üretim yapmaya devam edecektir.
e-ha