Samsun Sosyal Medya, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Derneğinde Başkanı Kerim Sarılar:
-Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Üniversitelerce orta öğretimde okutulması onaylanan ”Yerli ve Milli keşifleri” okutulması ve eğitim sistemi hakkında düşünceleriniz nedir?
Bağımsız Türkiye Partisi Sinop il başkanı Sayın Ayhan Kul: "Her sahada olduğu gibi, araştırma ve geliştirme konusunda da devletlerin kendine yeter bir birikime sahip olması son derecede önemlidir. Onun için Yerli ve Milli keşiflerin , parti programımız da olan ve yıllarca her platformda anlattığımız, her öğrencimizin Üniversite okuma hakkı olmalıdır ve bunu sağlamak için de üniversiteye girişin sınavsız olması gerekir, ancak öğrencilerin şimdiki gibi değil sağlam bir orta öğretim almaları gerekir. İşte sizin sorduğunuz soru da bu işin odak noktasıdır ve mutlaka orta öğretim programlarına konulmalıdır, bunun için gerekli çalışmaları yapmak öncelikli vazifemiz olacaktır."
Samsun Sosyal Medya, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Derneğinde Başkanı Kerim Sarılar:
-Yine Dünya tarihinde elipsin çevre ve yay uzunluğunu doğru olarak bulan ve Üniversitelerce onaylanan bir Türk’ün bulduğu “Yerli ve Milli İlmi Keşiflerin” Orta Öğretimde okutulması için düşünceleriniz nelerdir?
Cevap olarak Bağımsız Türkiye Partisi Sinop İl Başkanı Sayın Ayhan Kul: "Önceki sorunuzun cevabında da belirttiğim üzere, sağlam bir Orta Öğretimin verilmesi gerekmektedir. Atatürk bunu yapmış hatta Geometri Kitabı yazmıştır. Köy Enstitülerinde o dönemde yetişen öğretmenlerin neler yaptığına tarih şahittir.
Televizyon ve sosyal medyada yoğun olarak bahsedilmemesine rağmen, öğrencilerimizin Türkiye’de kabul edilmeyen projelerinin Dünya birincisi olduğuna defalarca şahit olduk ve oluyoruz, bir de sizin çalışmanız olan “elipsin çevre ve yay uzunluğunu doğru olarak bulan” keşfiniz bu öğrencilerimiz tarafından biline bilseydi, yani onlara okutulsaydı daha nice başarılara imza atarlardı.
Partimizin, Ekonomi ve Sosyal devlet programı Prof. Dr. Haydar Baş tarafından dünya ya tanıtılan, patenti alınarak adına tescillenen MİLLİ EKONOMİ MODELİ kitabının 833 ve 834’üncü sayfalarında MİLLİ DEVLET’TE AR-GE başlığı altında ele alınmıştır. Detayları oradan bulunabilir.
Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi için; Devletin finansman desteği ile ilmi çalışmaları desteklemesi kaçınılmazdır. Onun için Milli Devlet, bu AR-GE’nin finansmanını oluşturacaktır.
Milletlerin en önemli sermayesi beyin gücüdür. Bu gücün “göçebe vaziyette” başka devletlere hizmet etmeden önce, kendi milletine hizmet etmesi gerekmektedir.
Cevap belki biraz uzun oldu ama burada az bir kısmını anlattığımız konu aslında çok önemli, yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle bir Türk’ün, yani sizin bulduğunuz bu keşfin Orta Öğretim programında okutulması için gereğini yapacağımızdan emin olun. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.
e-ha