Silahtarağa Sıbyan Mektebi'nde 2023 Kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihî yapının 2024 yılı içinde tamamlanarak yeniden hizmete açılması planlanıyor.
Osmanlı döneminde eğitim serüveni bed’i besmele töreniyle başlar, sıbyan mektepleri ve mahalle mektepleriyle devam ederdi. İlçede farklı dönemlere ve tipolojilere ait birçok sıbyan mektebi bulunmaktadır. Bu okullardan biri olan Silahtarağa Sıbyan Mektebi, Emin Sinan Mahallesi'nde Piyer Loti Caddesi'ne bağlanan Silahtar Mektebi Sokağı üzerinde yer almaktadır. 1671 yılında Sultan Mustafa’nın Silahtarı Mehmet Ağa tarafından inşa edildiği yapıdaki kitabeden anlaşılmaktadır.
Taş-tuğla almaşık duvar tekniği ile inşa edilen, kubbeli ve tonozlu çatısıyla dikkat çeken bu iki katlı yapı uzun süredir kullanılmadığından harap durumda bulunuyordu. 2023 yılı Kasım ayında Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlandı.
Restorasyon çalışmalarının ilk aşamasında yapının ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla yapı askıya alındı. 1970'li yıllarda çevredeki inşaatlar nedeniyle molozlarla doldurulan mektebin bodrum katı tamamen temizlenerek orijinal kot seviyesine indirildi. Bu süreçte yapının temelinin olmadığı tespit edildi. Cephelerde yapılan sıva raspası sonrasında yapının statik açıdan kötü durumda olduğu anlaşıldı ve mevcut duruma istinaden bir statik proje çizdirildi. Bilim Kurulu heyeti ve çizilen statik proje doğrultusunda yapıda orijinal kotta kuyu temel çalışmaları yapıldı. Güçlendirme çalışmaları yapının kubbesini içten ve dıştan karbon fiber malzeme ile sararak rijitliğini sağlamak amacıyla devam etmektedir.
Restorasyon çalışmalarının 2024 yılı içinde tamamlanarak Silahtarağa Sıbyan Mektebi'nin yeniden hizmete açılması planlanılıyor.

e-ha Sude Elif Sezen