Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Güven Önal: “Türkiye sahip olduğu 20 milyar ton kömür kaynağından 30 trilyon metreküp doğal gaz elde edebilir”
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kömür Birliği’nin uluslararası partnerliğinde düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi (IV. Clean Coal Technologies Summit - CCTS), kömür endüstrisinin bugününe ve geleceğine ışık tutacak oturumlara ev sahipliği yaptı. Zirve, 24-25 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara’da yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye’de Kömür Endüstrisine Makro Bakış konulu oturum gerçekleşti
Türkiye’de Kömür Endüstrisine Makro Bakış konulu oturum; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumun konuşmacıları arasında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Termik Santraller Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız, Demir Export Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Aksanı ve Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Önal yer aldı.
Ekonomik büyümeye destek sağlamayı hedefliyoruz
Oturumun moderatörü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan: “Kömür, demir-çelikten çimentoya; kimya endüstrisinden kağıt üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip, kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağı. Yerli kömür üreticileri olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Cari açığı azaltabilmek hedefiyle ithalata minimum seviyede başvurarak sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Üreteceğimiz yerli kömürle hem temiz kömür enerjisini yaygınlaştırmayı hem de ekonomik büyümeye destek sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin milli değeri olan yerli kömürümüze sahip çıkmalıyız” dedi.
Kömür en güvenli enerji kaynağı
Dünyada kömür kullanımının arttığına dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kırşan, Avrupa Birliği’nde Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında enerji sorunu baş gösterdiğinde 145 kömür santralinin yeniden devreye alındığını söyledi. Kırşan, “Tedarik, kaynak dağılımı ve arz açısından tarihsel süreç içinde kömür en güvenli enerji kaynağıdır. Yüzde 90’ın üzerinde yanma verimine sahip olan kömürün 7500 saat/yıl çalışma süresi bulunuyor. Dünyada 79 ülkede 2 bin 400 termik santralde kömürden elektrik üretimi yapılıyor. Sektör, kazan yanma optimizasyonu, yeni nesil filtreleme ve baca gazı arıtma üniteleri ile temiz kömür teknolojisine geçme kabiliyetine sahip. Yakma verimini artıran çevreye duyarlı temiz kömür teknolojileri için teşviklerin geliştirilmesi ve finansa erişiminin kolaylaştırılması kömür endüstrisi için hayati önem taşıyor. Fosil yakıtlar hayatımızdan çok kısa sürede çıkmayacak. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için sanayinin ve ekonominin yerli kaynaklarımızı önceliklendirerek yeniden dizayn edilmesi önemli” diye konuştu.
Dünyada kömür elektrik üretiminde birinci sırada
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Termik Santraller Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız şunları söyledi: “Dünya elektrik üretiminde kömür yakıtlı elektrik santralleri yüzde 36 payla birinci sırada yer alıyor. Ülkemizde 1 adet asfaltit, 39 adet linyit, 15 adet ithal kömür yakıtlı olmak üzere toplam 55 adet kömürle çalışan elektrik üretim santrali bulunuyor. 2022 yılı sonu itibarıyla ülkemizin kömür yakıtlı elektrik santrallerinin kurulu gücü, toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 21,1’ine karşılık geliyor. Yerli kömür yakıtlı santraller ise toplam kurulu gücün yüzde 11,1’ini temsil ediyor. 2022 yılında ülkemizin kömür yakıtlı santrallerden üretmiş olduğu elektrik toplam üretimin yüzde 34,6’sını oluşturuyor. Yerli kömür yakıtlı santrallerin toplam üretimdeki payı ise yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.”
Temiz kömür teknolojileri emisyonları azaltmamıza yardımcı olacak
Demir Export Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Aksanı ise kendi enerji kaynaklarına sahip ülkelerin sanayileşme ve kalkınma yarışında avantajlı hale geleceğini bildirdi. Rusya Ukrayna savaşının tüm dünyaya kendi kaynaklarının önemini bir kez daha hatırlattığını söyleyerek Türkiye’nin 1980’lerin başlarında yerli enerjiyle tüketimini karşılama oranının yüzde 55 olduğunu, bu rakamın 2020’ye gelindiğinde yüzde 30’lara gerilediğini aktardı. Aksanı, dijital ve teknolojik dönüşümün madenciliğin daha da önemli hale gelmesini sağladığını vurguladı. Aksanı: “Sıfır emisyon hedefi için politikalarımızı yeniden şekillendirmeliyiz. Bu noktada temiz kömür teknolojileri bir dizi seçenek sunuyor. Hem enerji verimliliğine hem de ekonomiye ve çevreye katkı sağlayacak şekilde temiz teknolojilerin kullanılması desteklenmelidir.”
Türkiye 30 trilyon metreküp doğal gaz üretebilir
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Güven Önal ise dünyada en yaygın bulunan kaynak olan kömürün çok geniş kullanım alanları olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin sahip olduğu kömür kaynaklarının genç kömür kaynakları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Önal, dünyadaki en verimli doğalgazın bu genç kömürlerden sağlanabildiğini ve ülke olarak sahip olduğumuz kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmamız gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Önal: “1 ton kömürden 1500 metreküp doğal gaz elde edilebiliyor. 20 milyar ton kömür kaynağımızdan 30 trilyon metreküp doğal gaz elde edebiliriz. Bu değerlerimizi görmezden gelmemeliyiz” dedi.
Zirve ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için www.cctsummit.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
e-ha