Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmesinin iptali istemiyle, Danıştay 10. Dairesine açılan dava geçtiğimiz gün görüşüldü.
Duruşmaya katılarak iptali için destek veren Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Av. Mürşide Gizem Yıldırım, duruşmada bulunduğu beyanda İstanbul sözleşmesinden çekilmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Başkan Yıldırım, “Bu salonu görünce aklıma Maya Anjelunun şu sözü aklıma geldi:
Bir kadın ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa, tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur. İstanbul Sözleşmesinin önemi diğer meslektaşlarım tarafından anlatıldı. Ancak şunu belirtelim ki sözleşme birçok önleyici ve koruyucu tedbir içeren geniş kapsamlı bir sözleşme. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz ancak en önemlisi bu sözleşmeden çekilmek hukuka aykırıdır. Bu her ne kadar tekrar olsa da sayın heyete defaten bunu söylemek her defasında sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.
İstanbul sözleşmesinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değil, TBMM tarafından çekilebileceğini belirten başkan Yıldırım, şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesi, hala yürürlükte olan 6251 sayılı onaylamayı uygun bulma Kanunu uyarınca, 2011 yılında onaylanmış, bu şekilde Anayasa’nın 90. maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Aynı zamanda Anayasa’nın md. 90/ son hükmü uyarınca bu uluslararası sözleşme kanun hükmündedir. Öyle ki, bu hükmün getirdiği özel statü nedeniyle, aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde çıkabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Sözleşmesi hükümleri esas alınmaktadır. Dolayısıyla, iç hukukumuzda kanun niteliğinde olan bu Sözleşme ancak ve ancak yasama yetkisini elinde bulunduran Meclis’in iradesi ile çekilebilinir. Her ne kadar 15 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uluslararası sözleşmenin sona erdirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesi öngörülmüş olsa da; Anayasa’nın 104. maddesi uyarınca yasama yetkisine ilişkin konularda ve temel hak ve özgürlükler hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez ve kararname yoklukla sakattır. Bu sebeple bu işlemin iptalini talep ederiz.”
Diğer yandan Danıştay Savcısı, mütalaasında sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Heyet kararı daha sonra açıklayacaklarını bildirerek duruşmayı bitirdi.
e-ha