Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi PAÜBİYOM’un tüm Türkiye’de merkez uygulama sahasına, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın da başında bulunduğu iş makineleriyle kanalizasyon gerekçesiyle müdahale edilmesi ve bu sırada profesörlerin iş makinası önüne kendilerini siper etme görüntüleriyle gündeme gelmesi hakkında en sert açıklamayı yapan ve kamuoyuyla tepkisini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CİMER aracılığıyla YÖK’e bilgi edinme başvurusunda bulundu. 

MERKEZİ ÇAL’A TAŞıMA GEREKÇESİ YENİ İNŞAATLAR MI?

Bilim insanı kimliğiyle örtüşmeyen tutum ve davranışları kınayan ve Denizli’nin bilim yuvasının bu şekilde gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; bu merkezin kapatılması, uygulama arazilerinden kanalizasyon hattı geçirme gerekçesiyle başka bir ilçeye taşınmaya zorlanması, merkezin bilimsel çalışmalarının yıllardır sürdüğü alana inşaat ve yeni yapılaşmalar konularındaki iddialarla ilgili olarak bilgi edinme hakkını kullandı. 

Merkez uygulama arazisinin Çal ilçesine taşınarak bu alana inşaat yapılması planlamasını, Merkezin deprem ve rüzgar zararı nedeniyle istediği bütçenin tahsis edilip edilmediğini, uygulama ve araştırma merkezine yönelik ayrıştırıcı bir tutumla akademisyenlerin baskı altına alınmaya ve yerlerinden edilmeye zorlanıp zorlanılmadığını, PAÜ’nün bilimsel çalışmalarla “kadın akademisyene müdahale” ve dozer görüntüleriyle gündeme gelmesinden Rektör Prof. Dr. Bağ’ın rahatsızlık duyup duymadığını sordu. “Yıllardır AB, TüBİTAK, Bakanlık ile bilimsel çalışma ve proje yürüten PAÜBİYOM’un başka bir yere taşınmasının akademiye, merkeze, merkezin işbirliği içinde olduğu kurumlara bir artı değeri, katkısı olmayacağı öngörülmekte midir?” diyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın YÖK aracılığıyla PAÜ’de yaşananlara dair gündeme taşıdığı, kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ve yanıt bekleyen sorulardan bazıları:

Merkezin bina ve uygulama seralarındaki araştırma ve uygulama faaliyetlerinin sonlandırılması, merkezin başka yere taşınmaya zorlanması söz konusu mudur?

Merkezin uzun süredir büyük emekle üretilen genetik koleksiyon bahçeleri, mevsimlik deneme parselleri ve bitkilerin bulunduğu merkez arazisinden kanalizasyon hatları geçirilmesi gerekçesi nedir?

Merkezin uygulama alanına inşaat, herhangi bir yeni yapılaşma mı planlanmıştır? Planlandıysa kurulu araziye yapılmakta ısrar edilmesi yerleşkede başka uygun yer olmadığına mı işarettir?

Yerleşmiş ve üretimi devam eden uygulama ve araştırma merkezinin uygulama arazisinin Çal ilçesine taşınarak bu alana inşaat yapılması planlaması mevcut mudur?

Uygulama ve araştırmanın birbirinden koparılarak Merkezin uygulama alanının Kınıklı yerleşkesinden Çal’a taşınması hakkında resmi tebligat yapılmış mıdır? Taşınma gerekçesi nedir? Çal’a taşınmasının akademiye, merkeze, merkezin işbirliği içinde olduğu kurumlara bir artı değeri, katkısı olmayacağı öngörülmekte midir?

Öğretim üyelerinin merkeze ait serada deprem ve rüzgar zararı ile ortaya çıkan arızalar ile ilgili tespit ve tamirat talepleri olmuş mudur? Olduysa bu konularda rektörlükçe bir şey yapılmış mıdır? Bunlarla ilgili ne kadarlık bir bütçe resmi olarak istenmiştir? Bu talep karşılanmış ve merkeze resmi olarak bütçe tahsisi bildirilmiş midir?

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, merkez öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve TÜBİTAK ile yürütülen çalışmalar hakkında tasarrufu var mıdır? 

Tarım Bakanlığının müşterisi olduğu TÜBİTAK desteği ile sürdürülen resmiyet kazanmış araştırmalara ve somut çıktılara rağmen Merkeze yönelik ayrıştırıcı, ötekileştirici tutum söz konusu mudur?

Araştırmalarının teşviki için Üniversite bütçesinden, BAP biriminden Merkeze ayrılan pay var mıdır? Varsa ne kadardır?

Merkezin projeler vasıtasıyla aldığı hibe, fon, destek tutarları ne kadardır?

24 Mart 2020, Salı sabahı; dozerlerle birlikte bitkilerin bulunduğu Merkez alanında kazma işlemlerinin yapılmasına, bitkilerin sökülmesine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın bizzat eşlik etme gerekçesi nedir?

Pamukkale Üniversitesi’nin bilimsel, akademik başarılarıyla değil bilim insanı etiğine aykırı haberlerle gündeme gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

e-Haber Ajansı (e-ha)