Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Akademik Programı' oturumunda yaptığı konuşmada "On yıllık zaman dilimlerinde rutin 'cinskırım' yüzünden öldürülen kızların sayısı 20. yüzyılda gerçekleşen tüm 'soykırımlarda' ölen insan sayısından daha fazladır" dedi.
12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında 'Eşitiz' teması ile bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınıyor. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda ve çeşitli sinema salonlarında, ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yanı sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülüyor. Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşiyor.
Kılıç: "Kadın düşmanlığını da kapsayan bir 'Nefret Suçu Politikası' oluşturulmalı"
Akademik programın dördüncü gününde "Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü" başlığındaki 7. oturumda konuşan Kılıç şunları söyledi: "On yıllık zaman dilimlerinde rutin 'cinskırım' yüzünden öldürülen kızların sayısı 20. yüzyılda gerçekleşen tüm 'soykırımlarda' ölen insan sayısından daha fazladır. Kadın düşmanlığı; nefret suçunun bir kategorisidir, birden fazla faktöre dayalıdır. Kadın düşmanlığını da kapsayan bir Nefret Suçu Politikası oluşturulması önem arz etmektedir. Adalet konusunda toplumsal etki yaratmaya katkıda bulunan bu festivali önemsiyorum ve Prof. Dr. Adem Sözüer'i tebrik ediyorum"
Paneller ve oturumlarla İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda devam eden 'Akademik Program', 24 Kasım 2022 Perşembe günü sona erecek.
AKADEMİK PROGRAM
ALTINCI GÜN 23.11.2022 ÇARŞAMBA
12. OTURUM 09.00-10.15
Yönetici: Özlem Yenerer Çakmut
Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme
Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri
Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi
Soru-Cevap: 10.00 – 10.15
Ara 10.15 – 10.30
13. OTURUM 10.30-11.45
Yönetici: Arzu Arıdemir
Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar
Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme
Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri
Soru-Cevap: 11.30 – 11.45
Ara: 11.45-12.00
14.OTURUM 12.00-13.15
Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi
Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme)
Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi
Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi
Soru-Cevap: 13.00 – 13.15
Ara: 13.15 – 13.30
PANEL 13.30-14.15
Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları
Yönetici: Çağlar Coşkunsu
Dilruba Söylemez
Nergiz Daşlıçay
15. OTURUM14.15-15.30
Yönetici: Seda Özmumcu
Ayşe Öncül: Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası
Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler
Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı
Soru-Cevap: 15.15-15.30
YEDİNCİ GÜN 24.11.2022 PERŞEMBE
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması
08.45-09.00 Kayıt
16.OTURUM 09.00-09.50
Yönetici: Serdar Talas
Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları
Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu
Soru-Cevap: 09.40-09.50
Ara: 09.50-10.00
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 10.00-12.00
Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan
Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü
İÜHF Kadın Hakları Kulübü
İÜHF Sinema Kulübü
Ara 10.45-11.00
KAPANIŞ
12.00-12.10 Adem Sözüer
e-ha