Toplama Kamp Mağdurları Platformu yazdıkları mektupta şunları dile getirdi: "Bizler anneleri, babaları, eşleri, çocukları, kız ve erkek kardeşleri toplama kamplarında tutulan ve kendilerinden hiçbir haber alınamayan Doğu Türkistanlılarız. Çin Toplama Kamplarında tutulan ailelerimizi arıyoruz ve onları kurtarmaya çalışıyoruz. Size bu mektupla, bizim gibi yakınlarını arayan Uygur mağdurların bir araya geldiği Toplama Kamp Mağdurları Platformu üyeleri olarak sesleniyoruz. Bu platform, ailelerini bulmak ve kurtarmak üzere bir araya gelmiş bir mağdur topluluğudur. Çin resmi makamları aile üyelerimizin durumu hakkında bilgi vermeyi reddettiği için 2018 yılından beri çeşitli barışçıl yollarla aile üyelerimizi aramaya, hukuki yollara başvurmaya devam etmekteyiz.
Sizlerin de malumu olduğu ve Dünya kamuoyunun da bildiği gibi, Çin 2017 yılından itibaren Uygur, Kazak ve diğer Türk ve Müslüman Doğu Türkistan halkını kitleler halinde toplama kamplarına hapsetmiştir. Kampta tutulan ve sonra özgür dünyaya çıkmayı başaran kamp şahitlerinin anlattığına göre, tutulan insanlara akıl almaz zulüm, tecavüz ve sistematik işkenceler yapılmaktadır. Bu konu hakkında tarafsız araştırma kuruluşları tarafından yayınlanan çok sayıda raporlar mevcuttur ve şu an bölgede yaşanmakta olanlar 21. yüzyilin en büyük insan hakları ihlalleri ve soykırım olarak bilinmektedir.
Dünya kamuoyunun yakından ve ilgiyle takip ettiği üzere, önümüzdeki günlerde ilk defa bir Birleşmiş Milletler heyeti Çin'e ziyaret gerçekleştirecek. Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik dini ve etnik temelli işlemiş olduğu suçları, toplama kampları zulmünü araştırması ve Çin'e yaptırım uygulaması için uluslararası topluluğun Birleşmiş Milletler'den yoğun talebi üzerine BM, Çin'den bunu talep etmişti. Uzun süredir Birleşmiş Milletler ile Çin arasında devam eden zorlu müzakereler sonunda Çin, BM insan Hakları Heyetinin ziyaret talebini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) insan Haklart Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve beraberindeki heyet önümüzdeki
günlerde Cin 'e bu ziyareti gerçekleştirecek. BM insan Hakları heyetinin Doğu Türkistan'a "kontrolsüz" ve "doğrudan bir giriş" yapabilmesi ve hakikatin ortaya konulacağı bir tespit yapılabilmesi için ciddi bir beklenti var. Bizler de ailelerimizin kurtarılması ve özgürlüğe kavuşması için her çabaya büyük bir umutla sarılıyoruz. Sizden de bir TBMM Milletvekili olarak devletimizin de size verdiği imkanları ile seslerini dahi duyamadığımız ve hayatlarından endişe ettiğimiz ailemize kavuşmamıza yardım etmenizi, insanlık ayıbı olan Toplama Kamplarının kapatılması için sesinizi yükseltmenizi istirham ediyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi olan devletimizin üyelik vasfı ve imkânı ile Birleşmiş Milletler (BM) insan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve beraberindeki heyetin hakikati ortaya koyacak bir ziyaret yapabilmesi için çağrıda bulunması BM Heyeti'ni hakikate erişimde güçlü kılacaktır. Bunun için sizin bu konuda hükümetimize çağırıda bulunmanız çok önem arz etmektedir. Birleşmiş Milletler insan onurunu ve haklarını, barışı ve insan güvenliğini korumak amacıyla kurulmuştur. Bir Güvenlik Konseyi üyesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Toplama Kampı kurması ve herhangi bir yargılama olmadan tamamen keyfi olarak insanları burada hapsetmesi tam da Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacını yok saymak anlamına gelir. Elbette siz Değerli Milletvekilimizin çağrısı ve devletlerimizin desteği ile bu hukuksuzluk son bulabilir. 3 yaşından 90 yaşına kadar her yaştan kadın ve erkeklerden oluşan ailelerimize kavuşmamız için çabanızdan memnuniyet duyar, size selam ve sevgilerimizi sunarız."
e-ha