Yabancı dillerden Türkçe’ye yapılan çeviri ücretleri 2022 yılı için karakter sayısı temel alınarak belirlenmektedir. Türkçe’den yabancı dillere yapılan tercümeler için genellikle daha yüksek fiyat talep edilir. Bunun nedeni Türkçe’den yabancı dillere çeviri yapabilen tercüman sayısının az olmasıdır. Resmi belge ve teknik metin çevirilerinde de çevirmenlik fiyatları standart çeviri fiyatlarından daha yüksektir. Resmi belge çevirileri ile teknik çeviriler sadece konunun uzmanı tercümanlar tarafından yapılır. Bu yüzden resmi belge ve teknik çevirilerde fiyat farkı meydana gelmektedir. Noter onaylı çeviriler ise yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Noter çeviri ücretleri 2022  yılında sayfa sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.


Yeminli Tercüme Fiyatları


Yeminli tercümeler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilen çevirilerdir. Her tercümanlık bürosu yeminli tercüme fiyatlarını kendisi belirlemektedir. Çevirmenlik fiyatları genellikle çevirinin hacmine göre belirlenir. Çevirinin niteliği ve zorluğu çevirmenlik fiyatlarının belirlenmesinde temel unsurdur. Her yıl çeviri fiyatları ekonomik koşullara göre değişmektedir. Tercümanlık bürolarının fiyatları ise her yıl Ocak ayında güncellenir.


çeviri ücretleri 2022


çeviri ücretleri 2022 yılında karakter sayısı baz alınarak belirlenir. 1000 karakter üzerinden belirlenen çeviri ücretlerinde etkili olan bir diğer unsur çeviriyi yapan tercümanın deneyimidir. Bir çevirmen ne kadar çok deneyimli ve işinde uzmanlaşmış ise çevirinin kalitesi ve ücreti de buna bağlı olarak artmaktadır. Çeviride fiyatları belirleyen temel unsurlardan bir diğeri, çevirinin aciliyetidir. Acil yetiştirilmesi gereken çeviri ücretleri için standart çeviri ücretlerine göre daha yüksek ücretler talep edilir. Çevirinin uzunluğu tercümenin ücretini belirleyen temel unsur olsa da metnin konusu da ücretin hesaplanmasında etkili olmaktadır. Çevirinin konusu ne kadar ağır ve karmaşıksa, çevirinin ücreti de o kadar yüksek olmaktadır. Fiyatı belirleyen esas unsur çeviriye harcanacak işgücü ve zamandır.